02-10-2017 r.

Propozycje stawek płatności za 2017 rok


Do opiniowania trafiły propozycje stawek płatności za 2017 rok. Przedstawiają się one następująco:

Rodzaj płatności Stawka
JPO 461,55 zł/ha
Młody Rolnik 214,82 zł/ha
Do tytoniu – Virginia 3,82 zł/kg
Do tytoniu- Burley 2,68 zł/kg
Płatność dodatkowa 177,02 zł/ha
Zazielenianie 309,77 zł/ha
Do zwierząt - bydło 291,03 zł/szt.
Do zwierząt - krowy 371,46 zł/szt.
Do zwierząt - owce 101,85 zł/szt.
Do zwierząt - kozy 60,80 zł/szt.
Strączkowe na ziarno do 75 ha 606,52 zł/ha
Strączkowe na ziarno powyżej 75 ha 303,26 zł/ha
Rośliny pastewne 386,46 zł/ha
Ziemniaki skrobiowe 1163,02 zł/ha
Buraki cukrowe 1563,46 zł/ha
Pomidory 1654,30 zł/ha
Chmiel 2198,06 zł/ha
Truskawki 1118,75 zł/ha
Len 374,86 zł/ha
Konopie włókniste 303,06 zł/ha

Paweł Dopierała

Powrót