02-10-2017 r.

„Samorządy i mieszkańcy, a kopalnie odkrywkowe.
Przyszłość Wielkopolski bez węgla brunatnego?”

Pod taką nazwą odbyła się w dniu 29 września 2017 r. w Poznaniu, Konferencja zorganizowana przez Fundację „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” oraz Roberta Marcinkowskiego – Starostę Gostyńskiego, Bernarda Turskiego – Starostę Kościańskiego, Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego, Sebastiana Czwojda – Burmistrza Krobii i Karola Skrzypczaka – Burmistrza Miejskiej Górki. Udział w konferencji wzięli liderzy stowarzyszeń i ruchów "anty odkrywkowych" z płd. i płn. Wielkopolski, mieszkańcy z gmin zagrożonych budową kopalni oraz Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się również naukowcy i eksperci m. in.: prof. dr hab. Jan Popczyk (Politechnika Śląska, autor książki o energetyce rozproszonej, zrównoważonym rozwoju, efektywności energetycznej i energii odnawialnej) oraz dr Michał Wilczyński (niezależny ekspert, b. Gł. Geolog kraju, autor publikacji „Węgiel. Już po zmierzchu”).


Prof. Jan Popczyk poinformował, że jeśli wspólnie samorządy wraz z mieszkańcami nie zatrzymają kopalni odkrywkowych, region czeka długotrwała „kolonizacja” i zamknięta zostanie droga do modernizacji obszarów wiejskich i restrukturyzacji rolnictwa. Badania dowodzą, że natychmiast po wybudowaniu elektrownie i kopalnie staną się źródłem kosztów osieroconych.


Krytycznie o perspektywie budowy kopalni węgla brunatnego wypowiadali się również samorządowcy. Tomasz Waśniewski – Prezes Fundacji „RO-ON”, przekazał że budowa kopalni węgla brunatnego na terenie wielkopolski będzie katastrofą. Ziemie wielkopolski powinny produkować dobrą i zdrową żywność.


Woda, ziemia, powietrze, przyroda i polska żywność są zasobami strategicznymi, których należy chronić za wszelką cenę.

Dodatkowe materiały:
Zdjęcia
Transformacja energetyczna kraju w kontekście Wielkopolski (ppt)

Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót