06-10-2017 r.

Jakie stawki dopłat do materiału siewnego?


Ukazał się projekt rozporządzenia dotyczący stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017. Proponowane wartości są wyższe niż w ubiegłym roku. Poniżej zestawiono stawki dopłat z trzech ostatnich lat. W związku z koniecznością przyspieszenia wypłaty środków na odtworzenie produkcji roślinnej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk projekt rozporządzenia jest procedowany w trybie pilnym do dnia 6 października br.

Stawki w zł/ha 2017 2016 2015
w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych 92,45 69,40 80,00
w przypadku roślin strączkowych 147,90 111,00 130,00
w przypadku ziemniaków 462,25 347,00 400,00

Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót