06-10-2017 r.

Inauguracja roku akademickiego na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Uroczystą inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która odbyła się 6.10 br. poprowadził Rektor prof. dr hab. Jan Pikul. W roku akademickim 2017/2017 naukę rozpocznie 10 tys. studentów w tym 3 tys. na pierwszym roku I i II stopnia studiów na 8 kierunkach nauczania. Na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym studiują z powodzeniem także studenci zagraniczni, w tym również z Chin. Zajęcia prowadzi ponad 800 nauczycieli akademickich, a wszystkich pracowników obsługujących uczelnię jest prawie 1400.


W ostatnich latach w wyniku niżu demograficznego zauważa się dużą konkurencję w szkolnictwie wyższym. Dlatego też uczelnia stara się rozwijać i wprowadzać nowe kierunki, jak również stosować innowacyjne metody nauczania. Stawia się przede wszystkim na jakość kształcenia. Uczelnia staje się coraz bardziej przyjazna dla studentów. Pomaga zdobywać wiedzę, rozwijać pasje i poszerzać horyzonty swoich studentów. Nauczyciele akademiccy są pomocni, służą radą, wiedzą, doświadczeniem i są przyjaźnie nastawieni do studentów – podkreślił Rektor Uczelni. W rankingu ocen poszczególnych kierunków studiów na wszystkich uczelniach rolniczych w kraju – zootechnika i leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zostały uznane za najlepsze kierunki tego typu.

Poszczególne specjalności cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, jak np. na weterynarii w tym roku o jedno miejsce walczyło aż 17 kandydatów na studentów – powiedział Prof. Jan Pikul. Wykład inauguracyjny pt. Sektor rolno-spożywczy i leśno-drzewny w rozwoju gospodarczym Polski” poprowadził prof. dr hab. Walenty Poczta – Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

WIR

Powrót