09-10-2017 r.

Logo ARIMR

Pomoc producentom rolnym, w przypadku szkód z sierpnia 2017r.

Zakończył się proces legislacyjny dotyczący wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie § 13 m, tj. udzielenia pomocy producentom rolnym, w przypadku szkód w gospodarstwach spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W załączeniu znajduje się aktualny wzór „Wniosku o udzielenie pomocy finansowej…”. Wniosek jest też dostępny na stronie internetowej ARiMR - oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

W związku z trwającym procesem przyjmowania „Wniosków o udzielenie pomocy finansowej…” poniżej zamieszczono kilka dodatkowych, ważnych informacji:

Do pobrania:
Wniosek (.pdf)

Źródło: ARiMR
Opracowanie: M.Pawliczuk, P.Dopierała

Powrót