17-10-2017 r.

Posiedzenie Komisji ds. BHP w rolnictwie
indywidualnym w OIP w Poznaniu


W dniu 16 października b.r. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym, skupiającej przedstawicieli samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji i organizacji działających w obszarze rolnictwa, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Uczestnicy spotkania, na bazie materiałów opracowanych przez KRUS i OIP rozmawiali o konieczności podjęcia działań prewencyjnych w sposób systemowy, wskazując jednocześnie możliwości konkretnego zaangażowania się we współpracę poszczególnych instytucji.

Społeczność wiejska jest coraz bardziej świadoma zagrożeń związanych w wykonywaniem prac w gospodarstwie. Nie mniej jednak, ze względu na to, że w rolnictwie w coraz większym stopniu wykorzystywane są nowe technologie oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia rodzi się potrzeba przygotowywania na bieżąco aktualizowanych o nowe problemy i zagadnienia - publikacji, apeli, szkoleń, konkursów wizytacji terenowych i inne.

Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków w gospodarstwach są zaniedbania organizacyjne. Ich eliminacja nie wymaga ponoszenia przez rolników nakładów finansowych, a jedynie ustalenia prostych zasad komunikacji i przekazywania jasnych sygnałów informacyjnych, szczególnie podczas wykonywania pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia merytorycznego szczególnie tych rolników, którzy przyjmują uczniów szkół rolniczych na praktyczną naukę zawodu w swoich gospodarstwach i którzy często sami poszukują informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Planowane jest zatem zacieśnienie współpracy z dyrektorami szkół oraz kierownikami praktyk zawodowych.

Opracowała: Anna Czerwińska

Powrót