30-10-2017 r.

XXIII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 15 stycznia 2018 r. można nadsyłać prace na XXIII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Nadesłane materiały muszą być opublikowane do końca bieżącego roku.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prace konkursowe należy przesłać w formie:

Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez prezesa KRUS „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy zlecać dzieciom poniżej lat 16.

Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl

Na podstawie informacji KRUS
M. Ceglarek

Powrót