07-11-2017 r.

Najważniejsze problemy poruszane na Debacie Rolniczo-Łowieckiej
w dniu 16 października 2017 r.


16 października br. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu zorganizowały debatę rolniczo-łowiecką, której celem była próba znalezienia rozwiązań dla trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się zarówno rolnicy, jak i myśliwi. Organizatorzy postawili również za cel konferencji wypracowanie wspólnych wniosków i konkluzji, które mogłyby przyczynić się do rozwiązania problemów tych środowisk.

W związku z powyższym przekazujemy w załączeniu zestawienie najważniejszych problemów i tematów poruszanych podczas wspomnianego przedsięwzięcia żywiąc nadzieję, że posłużą one wszystkim zainteresowanym osobom do prac nad przyjęciem nowych rozwiązań z zakresu prawa łowieckiego i innych przepisów związanych z tą tematyką.

Biuro WIR

Powrót