07-11-2017 r.

Kończy się termin stosowania nawozów naturalnych


Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada.

Wyjątek stanowią uprawy pod osłonami, gdzie takie nawozy możemy stosować cały rok. (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033).

Czteroletni program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych obowiązujący w latach 2012-2016 dla województwa wielkopolskiego przestał obowiązywać 28.09.2016 r., w związku z tym przestały obowiązywać poszczególne terminy. Do tej pory rolnicy gospodarujący na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu) zgodnie z założeniami programów działań dla OSN mogli stosować nawozy:

Na obecną chwilę nie zostały wdrożone stosowne przepisy i program działań, w związku z tym rolników obowiązuje kodeks dobrej praktyki rolniczej.

Nawozów naturalnych nie wolno stosować:

Pamiętać należy, że zgodnie z prawem:Za nieprzestrzeganie obowiązków rolnik może zostać ukarany sankcją podczas kontroli przez ARiMR.

Najbardziej odpowiednim terminem aplikacji nawozów naturalnych jest jesień. Wówczas - do wiosny - obornik, oczywiście pod warunkiem sprzyjających warunków wilgotnościowych, dobrze się rozłoży w glebie.
W okresie wiosennym zaleca się stosować obornik, ale w mniejszych dawkach, powinien być dobrze przefermentowany, gdyż nie rozłożony może utrudniać kiełkowanie roślin. Pełną dawkę obornika najlepiej jest zastosować jesienią, pod orkę zimową. 
W terminie wiosennym do nawożenia przedsiewnego roślin zaleca się stosować  gnojowicę i gnojówkę.
Gnojowica, jak i gnojówka różnią się działaniem od obornika. Ich nawozowe działanie jest dużo szybsze niż obornika, ponieważ większość substancji nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Azot z tych nawozów jest więc lepiej wykorzystywany niż z obornika.
Należy liczyć się z tym, że podczas stosowania nawozów naturalnych dochodzi do dużych strat azotu w formie amoniaku. Z tego względu należy najlepiej stosować je  metodą bezpośredniej iniekcji do gleby, a w przypadku stosowania powierzchniowego  szybko przykryć glebą.
Fosfor i potas w gnojowicy są tak samo dostępne dla roślin, jak z nawozów mineralnych. Taka sama sytuacja jest również w przypadku potasu z gnojówki. 

Źródło: iung.pl
Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót