21-11-2017 r.

Szkolenie dotyczące mechanizmów wsparcia dla producentów uczestniczących
w systemach jakości żywności w ramach PROW 2014-2020


W dniu 16 listopada 2017 r., w Siedlisku (pow. nowosolski) odbyło się jednodniowe szkolenie dla województwa lubuskiego i wielkopolskiego dotyczące mechanizmów wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prelegenci Izabella Byszewska – Prezes Zarządu oraz Jan Zwoliński – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego przedstawili tematy związane z polityką jakościową w Unii Europejskiej; systemach jakości produktów roślinnych i środków spożywczych; wsparcia dla nowych uczestników systemów jakości, wsparcia na prowadzenie działalności informacyjnych i promocyjnych; wprowadzenia do obrotu wysokojakościowych produktów rolnych i środków spożywczych; sprzedaży bezpośredniej przetworzonych i nieprzetworzonych produktów żywnościowych pochodzących bezpośrednio z własnej uprawy, chowu lub hodowli uzyskiwanych w ramach pszczelarstwa lub pasterstwa oraz ułatwienia we wprowadzaniu do obrotu produktów przetworzonych z własnego gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego.


W szkoleniu swój udział wzięli również: Stanisław Tomczyszyn - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz Dariusz Straus - Wójt Gminy Siedlisko. Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Siedlisko Dariusz Straus wręczył Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszyn statuetkę „Przyjaciel Gminy Siedlisko”.


Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót