Aktualne wydarzenia, problemy i działania
podejmowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w 2018 roku

Nowe możliwości w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego
X Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich
Wielkopolanie na proteście w Brukseli
Budżet WIR na 2019 przyjęty
Wspomnienie śp. Andrzeja Frąckowiaka
Walne Zgromadzenie KRIR
Innowacje na start
IV Kongres Polskiego Rolnictwa
Kilka aktualności o prawnych podstawach działania KGW
Koło Gospodyń Wiejskich państwowe?
III Forum Rolników i Agrobiznesu
Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii
Wielkopolscy hodowcy trzody chlewnej na posiedzeniu Komisji Rolnictwa
XVI Pielgrzymka Myśliwych Okręgu Kaliskiego PZŁ do Sanktuarium Świętego Józefa
Drawieński Park Narodowy z dotacją NFOŚiGW na zakup sprzętu
do ochrony przyrody przed pożarami i szkodnictwem
Nabór wniosków na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią
Dramatyczna sytuacja na rynku trzody chlewnej
Piknik Zbożowy w Poznaniu
Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Przedłużono termin składania wniosków suszowych
Młodzi rolnicy z Wielkopolski na spotkaniu z Premierem RP
Trochę wyborczej statystyki
Informacja o obowiązku uzyskania opinii izby rolniczej w sprawie ceny skupu 1 q żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy
Konkurs Orki Zaprzęgiem Konnym Piękocin 2018
Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce rozstrzygnięty
Wielki finał ogólnopolskiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”
Łagodniejsze warunki dotyczące międzyplonów w ramach zazielenienia
Portal IRZplus po miesiącu na plus
Wielkopolsko-Lubuski Piknik Wieprzowy na Targach "Smaki Regionów"
Przedłużono nabór wniosków o pomoc klęskową
Zaproszenie na konferencję pt. "Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym"
Inno4Grass – czwarte spotkanie partnerów projektu
Zaproszenie na Wielkopolsko-Lubuski Piknik Wieprzowy
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski
Relacja z Dożynek w Spale 2018
Piknik Drobiowy podczas XIII Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi
Zmiana zasad dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich
Posiedzenia Kapituły Wielkopolskiego Rolnika Roku
Zaproszenie do Ostrzeszowa na Piknik Drobiowy
Piknik Owocowo-Warzywny w Gołaszynie
Wielkopolskie Święto Soi
Piknik Owocowo-Warzywny w Gołaszynie
Wyjaśnienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie opinii na temat zmiany przeznaczenia nieruchomości leśnej położonej w Stobnicy
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie
Relacja ze szkolenia pt. "Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami" w Jarocinie
Diecezjalno-gminne dożynki w Odolanowie
Piknik Drobiowy w Odolanowie
Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym
Życzenia Prezesa WIR z okazji inauguracji roku szkolnego 2018/2019
Spotkania pt."Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami"
Zapraszamy na Piknik Drobiowy i Owocowo-Warzywny
XX Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne w Poznaniu
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski
Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
Wsparcie dla poprawy warunków zoohigienicznych w chowie świń
Rozporządzenie ws. pomocy klęskowej
Nowe prawo łowieckie
ARiMR będzie udzielała pomocy producentom świń
Monitoring suszy jest niedoskonały
Co nowego w sprawie suszy?
Prace nad nowymi granicami obwodów łowieckich
Konferencja w Przedborowie nt. prawa łowieckiego oraz w sprawie suszy
Nowe decyzje Rady Ministrów w sprawie przewagi kontraktowej i suszy
Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych
Spotkanie samorządu rolniczego z Ministrem Środowiska
Skuteczniejsza kontrola produktów rolnych
Rząd przedstawił „Plan dla wsi”
ASF – walka nabiera rozpędu?
Polski europoseł pyta o neonikotynoidy w uprawie buraka
Żniwa czas zacząć
Dożynki Poznań 2018
Krótsze terminy stosowania nawozów
Wielkopolski Rolnik Roku 2018 – wizytacje gospodarstw
Wielkopolscy producenci trzody na konferencji w sprawie ASF z nowym ministrem rolnictwa
Poświęcenie sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"
Minister apeluje o szybsze zgłaszanie strat
Będzie można stosować zaprawy neonikotynoidowe w rzepaku
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa
Resort rolnictwa o pomocy dla poszkodowanych przez suszę
Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Jak postępować, gdy klęska obniży plony?
Przeglądy pojazdów będą bliżej rolnika
Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne
Wizyta rolników niemieckich
Susza nie oszczędza Wielkopolski
Spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli komisji klęskowych
Konferencja pt. „Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia”
Kosztowne wymogi dla hodowców
„Zielono mi”
Odsłonięcie tablicy w Dziekanowicach
Spotkanie z przedstawicielami Obwodu Charkowskiego
Harmonogram przetargów OT KOWR w Poznaniu na czerwiec
II Narodowy Dzień Mlecznej Farmy
Konferencja
Sielinko 2018
KSOW - podpisanie umów na realizację operacji realizowanych przez WIR
KOWR - ulgi w spłacie należności dla gospodarstw rolnych, których dotknęły niekorzystne zjawiska przyrodnicze
Ułatwienia w rejestracji zwierząt – może już niedługo mniej obowiązków
Nowy wzór wniosku na dopłaty do materiału siewnego
Mniej środków na dopłaty bezpośrednie i PROW po 2020?
Szparagi Złoto z Ziemi
Najbardziej praktyczne wydarzenie w branży mleczarskiej już za nami! II Narodowy Dzień Mlecznej Fermy po raz kolejny skupił niemal 300 hodowców z całego kraju
Co przyniesie nowelizacja prawa łowieckiego?
Nabór na Premie dla młodych rolników
Konferencja Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia
Rocznica wyborów do izb rolniczych
Szparagi – warzywo o wielu zaletach
III Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora
Święto Pieczarki w Wielichowie 2018
Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej
Święto Szparaga w Mochach
Raport OECD i rekomendacje dla Wielkopolski
Postulaty rolników i samorządowców w sprawie zmian w szacowaniu szkód łowieckich wpłynęły na zmianę decyzji Ministra Środowiska
Piotr Jenoch nowym Łowczym Krajowym
Zalesienia 2018
Spotkanie Związku Producentów Ryb
Wspólnie przeciwko ASF
Szansa dla małych gospodarstw po raz drugi
„Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”
„Pieczarka – od produkcji, aż po stół” promocja lokalnego produktu oraz „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”
Szkody łowieckie – nierozwiązany problem
UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
Nabór do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018
Protesty producentów ziemniaków i warzyw
Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenia z szacowania szkód łowieckich ruszyły!
Wizyta studyjna producentów drobiu z Walonii
Spotkanie w ramach grupy dyskusyjnej Inno4Grass
Bariery innowacji na użytkach zielonych – zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety
Wielkopolscy sołtysi odmawiają szacowania szkód
Dostosowanie gospodarstw do wymogów programu działań na OSN-ach budzi niezadowolenie wśród rolników
Walne Zgromadzenie WIR na Krajnie
Konferencja historyczna pt. „Walka o utrzymanie polskości w zaborze pruskim”
Ważna informacja dla producentów owoców i warzyw
Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania
Sołtysi mówią nie chcą szacować szkód łowieckich
XXIV Finał Konkursu Wiedzy z Zakresu BHP w Rolnictwie
Konkurs „Misja Przyroda”
Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wlkp.
Organizacje rolnicze Zachodniej Polski o dzierżawach nieruchomości ZWRSP
Porozumienie samorządów
Nabór do szkół rolniczych na rok szkolny 2018/2019
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidulanym
Szacowanie szkód łowieckich wg nowelizacji ustawy Prawo łowieckie
Walka o utrzymanie polskości w zaborze pruskim
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Inicjatywa Białkowa COBORUu
Uwaga zmiany w zazielenieniu – uprawy wiążące azot
Samorząd rolniczy zatroskany przyszłością ODR-ów
Wielkanocne tradycje kulinarne
Europejskie Forum Rolnicze
Konkurs MEN szansą dla młodych na lepszy start na rynek pracy
Treść listu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dla uczestników Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich
Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich
Spotkanie w ramach grupy dyskusyjnej Inno4Grass
Terenowa Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR w Poznaniu rozpoczęła działalność
Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę – kolejne zmiany
Wielkopolskie Fora Rolnicze 2018
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy łowieckiej
Terenowa Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR
w Poznaniu rozpoczęła działalność
Producenci warzyw i ziemniaków mówią: basta!
Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 najważniejsze zmiany od 2018 roku
Jakie będzie Prawo łowieckie?
Odpowiedź RZGW w Poznaniu na pytania dotyczące funkcjonowania PGW Wody polskie
Ceny zbóż i wieprzowiny w opinii resortu rolnictwa
II Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
Nowelizacja ustawy o OZE
Wielkopolski Rolnik Roku 2017
Poseł Kukiz’15 nawołuje do nieprzestrzegania prawa?
Poprawki do ustawy Prawo Łowieckie przyjęte przez Sejm
Spółki wodne niby po staremu – a jednak po nowemu
II Narodowy Dzień Świni
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Dzieci z Wielkopolski na zimowisku w Białym Dunajcu
Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego
Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw
Przedłużenie dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – wymagania formalne
Wytyczne w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych
Pomoc dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF
PRZYPOMINAMY! Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 28 lutego
XXIV edycja konkursu wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych
ARiMR informuje, że wniosek o dopłaty składamy przez Internet
XII edycja konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce
Strefa bioasekuracji w całym kraju
Płatności obszarowe - Platforma cyfrowa czyli tylko e-wnioski
Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu
Zarząd WIR do MRiRW w sprawie sytuacji na rynku żywca wieprzowego
Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę
Prace nad Prawem łowieckim zbliżają się ku końcowi
Projekt Regulaminu Terenowej Rady Społecznej
Apel Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców zwierząt gospodarskich
Samodzielnie usunięcie tamy bobrowej jest możliwe
Wielkopolskie Drogi do Wolności
31 stycznia w Wysocku Wielkim ruszyła 11 edycja Wielkopolskich Forów Rolniczych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wielkopolskie Forum Trzodowe w Lipnie
Kolejne propozycje zmian w Prawie łowieckim
ARiMR: komunikat nt. składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
„Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”
Powiatowe Fora Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Prace podkomisji nad projektem Prawa Łowieckiego zakończone
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawicieli izb rolniczych...
Gruene Woche - Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa
MRiRW zwiększa sieć resortowych szkół rolniczych
Polagra-Premiery 2018 do niedzieli!
ASF u bram Wielkopolski – czas na działania
Wnioski na materiał siewny 2018 już dostępne
Apel Afrykański Pomór Świń
Henryk Kowalczyk nowym Ministrem Środowiska
Wielkopolskie drogi do wolności
Zakaz handlu w niedzielę
Szkolenie na temat eWniosku
Minister rozważa wydłużenie terminów stosowania nawozów
Aplikacja E-WNIOSEKPLUS – dopłaty bezpośrednie i płatności w ramach PROW
Przegląd kulinarny podczas spotkania noworocznego
Dopłaty do materiały siewnego – nabór wniosków rusza od 15 stycznia
Narodowy Dzień Świni
Noworoczne spotkanie z kierownictwem instytucji działających w obszarze rolnictwa
EIP-AGRI: Inspirujący pomysł - redukcja antybiotyków w hodowli trzody chlewnej
Izby Rolnicze na Targach Polagra-Premiery
Nowa opłata recyklingowa za torby z tworzywa sztucznego
Powrót