09-01-2018 r.

EIP-AGRI: Inspirujący pomysł - redukcja
antybiotyków w hodowli trzody chlewnej


Jeden z holenderskich rolników osiągnął godny pozazdroszczenia cel. W stadzie trzody chlewnej, liczącym 1000 macior zredukował on liczbę podawanych antybiotyków niemalże do zera przy jednoczesnym poprawieniu wyników produkcyjnych tych zwierząt. Dzięki serii podjętych kroków, rolnik uzyskał świeże powietrze w chlewni, poprawił zdrowie zwierząt, warunki pracy osób obsługujących trzodę chlewną oraz ochronę przeciwpożarową. Bezpośrednią przyczyną inwestycji i zmian organizacyjnych w gospodarstwie był pożar, jaki dotknął warsztat pracy holenderskiego rolnika w 2013 roku.


W gospodarstwie zdrowie zwierząt jest priorytetem, toteż przestrzeganie zasad higieny w chlewni jest kluczowym elementem całego systemu produkcji. W gospodarstwie prowadzone są bardzo szczegółowe i jasno sprecyzowane protokoły higieny, wypełnione przez regularnie szkolonych pracowników, otrzymujących każdorazowo jednakowy zasób wiedzy, z uwzględnieniem praktycznych wskazówek. Dzięki temu poszczególne osoby potrafią rozpoznać nietypowe zachowanie zwierząt i zareagować odpowiednio i zawsze tak samo, osiągając dobre wyniki. Zwierzęta są w chlewni spokojne i ciche, co jest dobrym wyznacznikiem wysokiego dobrostanu zwierząt w tymże gospodarstwie.

W chlewni wprowadzone zostały różne kolory dla odróżnienia pomieszczeń, w których poszczególne grupy zwierząt są utrzymywane. Dla przykładu, w pomieszczeniach porodowych podłoga oraz cały sprzęt tam wykorzystywany, łącznie z łopatą są niebieskie. Pozwala to na eliminowanie ryzyka zakażenia krzyżowego w chlewni.

Pod podłogą w pomieszczeniach porodowych znajduje się nowatorski system chłodzący, który obniża temperaturę odchodów poniżej 15oC, dzięki czemu ilość emitowanego amoniaku w chlewni jest zredukowana o 85%. Mniejsza jest też całkowita ilość nawozu naturalnego, magazynowanego w gospodarstwie. Odzyskane ciepło jest zaś wykorzystywane do podgrzania podłogi, w pomieszczeniu, w którym utrzymywane są prosięta, jak również do pracy innych urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

Wynikiem prowadzonej w stadzie pracy hodowlanej jest zaś uzyskiwanie jednego więcej prosięcia od maciory w ciągu roku (33 prosięta od jednej maciory w ciągu roku). Ponadto stado końcowe uzyskuje pożądaną wagę rzeźną 3 tygodnie wcześniej niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu w tym gospodarstwie.

Za swoje innowacyjne pomysły i osiągnięcia holenderski rolnik został nagrodzony w europejskim konkursie EU PiG Grand Prix.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem eupig.eu
Oryginalny tekst ze zdjęciami

Opracowała: Anna Czerwińska
Źródło: EIP- AGRI newsletter – grudzień 2017

Powrót