09-01-2018 r.

Noworoczne spotkanie z kierownictwem
instytucji działających w obszarze rolnictwa


W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się noworoczne spotkanie z kierownictwem wielkopolskich instytucji działających w obszarze rolnictwa. Tego rodzaju spotkania orgaznizowane corocznie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą gromadzą przedstawicieli instytucji, organizacji i związków branżowych działających na rzecz wielkopolskiej wsi i rolnictwa. Ponadto w tegorocznym spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Rad Powiatowych WIR, samorządowcy, Prezesi sąsiednich izb rolniczych oraz przedstawiciele prasy branżowej. Spotkanie noworoczne było doskonałą okazją do podsumowania ubiegłorocznych działań poszczególnych instytucji, przedstawienia planów na rok 2018 oraz ustalenia płaszczyzn współpracy w nadchodzących miesiącach.


Spotkanie prowadził Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który przedstawił zrealizowane w ubiegłym roku zadania i podejmowane inicjatywy oraz podziękował w imieniu samorządu rolniczego za współpracę instytucjom i organizacjom działającym w obszarze rolnictwa. W 2017 roku WIR podjęła się realizacji wielu wydarzeń: odbyła się X edycja Wielkopolskich Forów Rolniczych, Konferencja wodna poświęcona nowelizacji ustawy prawo wodne, oraz Fora Rolniczo–Łowieckie i Wielkopolska Debata Rolniczo – Łowiecka. WIR była także organizatorem konferencji historycznej z okazji 160 rocznicy urodzin Michała Drzymały oraz imprez promocyjnych w tym: Pikniku Drobiowego, Krajowego Święta Kaczki, Pikniku Owocowo–Warzywnego, Promocji Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej oraz Pikniku Wieprzowego. Jak co roku organizowane były spotkania integracyjne: Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich i Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. WIR z powodzeniem realizowała również projekty dofinansowane z KSOW: „Turystyka konna szansą na rozwój wielkopolskiej wsi”, Wystawa Rolnicza pn. Wielkopolska Wieś tradycja i nowoczesność”, która towarzyszyła Wojewódzko–Archidiecezjalnym Dożynkom Wielkopolskim, cykl szkoleń pn. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz szkolenie z zakresu grup producenckich.

Działalność Izby to przede wszystkim działalność administracyjna. W ubiegłym roku wydanych zostało 384 opinii dotyczących przedłużenia dzierżaw obwodów łowieckich, 132 opinii rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej, 90 opinii w sprawie wysokości podatku rolnego oraz 84 opinii w sprawie odrolnienia gruntów rolnych i leśnych i 11 opinii dotyczących przedłużenia dzierżawy i sprzedaży gruntów z zasobów Skarbu Państwa. Ponadto WIR opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu rolnictwa oraz opracowuje stanowiska i interwencje w sprawach bieżących.


Spotkanie noworoczne było także okazją do przedstawienia planów działań w 2018 roku. Już w najbliższych tygodniach rozpocznie się kolejny cykl Forów Rolniczych, do współpracy przy organizacji, których Prezes WIR zaprosił przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz wielkopolskiego rolnictwa. WIR aktywnie włączy się również w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Tradycją noworocznych spotkań jest wspólny toast za pomyślność w Nowym Roku. Uczestnicy spotkania przy lampce szampana życzyli sobie przede wszystkim łaskawszej aury oraz wyrażali nadzieję, że 2018 rok będzie dla wielkopolskiego rolnictwa spokojny i dostatni.


W kolejnej części spotkania miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, która podziękowała Wielkopolskiej Izbie Rolniczej za zaangażowanie w inicjatywy realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Życzenia noworoczne w imieniu Wojewody Wielkopolskiego złożył Zbigniew Król Dyrektor Wydziału Infrastruktury UW, który podsumował również zaangażowanie przedstawicieli WIR w prace komisji szacujących szkody w rolnictwie. Obecny na spotkaniu zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski zaprosił wielkopolskich rolników na tegoroczne Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie, które odbędą się w Poznaniu. Prezes Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek zwrócił uwagę na potrzebę podejmowania wspólnych działań przez sąsiadujące ze sobą izby rolnicze. W najbliższych tygodniach priorytetem powinno być pozyskanie środków na bioasekurację, które pozwolą na niedopuszczenie do przedostatnia się wirusa ASF do naszych gospodarstw. W podobnym tonie wypowiedział się Stanisław Myśliwiec Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, który również wyraził obawy związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa. O działaniach wielkopolskich służb weterynaryjnych mówił wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki. Prowadzone przez lekarzy weterynarii działania informacyjne oraz monitoring padłych dzików to na dzień dzisiejszy najważniejsze działania. Jedynie 3% przypadków zarażenia zwierząt gospodarskich spowodowanych było przez dziki, pozostałe przypadki polegały na wprowadzeniu do gospodarstwa choroby przez człowieka. Stąd, jak podkreślał Wojewódzki Lekarz Weterynarii, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przez rolników i myśliwych. Reprezentująca Wielkopolski Oddział ARiMR Lidia Czechnik w swoim wystąpieniu podziękowała pracownikom WIR oraz doradcom za wsparcie rolników w zakresie wypełniania wniosków oraz podsumowała działania oddziału. Przypomniała również, że wraz z nowym rokiem ARiMR przejęła także cześć działań wcześniej obsługiwanych przez ARR m.in. dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego. O wspólnych planach WIR, WODR i CDR dotyczących przeprowadzania szkoleń dla rolników mówiła Wiesława Nowak Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ponadto Pani Dyrektor zaprosiła rolników do korzystania z oferty zespołów doradczych i pomocy doradców oraz aplikacji, którą WODR wprowadził w celu łatwiejszego dostępu do informacji i oferty doradztwa rolniczego. Życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku złożył także Wicestarosta Średzki, zapraszając jednocześnie na Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, które w tym roku zorganizowane zostanie w Środzie Wielkopolskiej we współpracy z samorządami powiatu średzkiego.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, który został przygotowany przy współpracy z KGW Tarnówka, Stowarzyszeniem Katarynki z Osówki, Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin, Stowarzyszeniem KGW w Wielichowie, Grupą Producentów Rolnych CHROBRY, Komisją WIR ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim oraz KGW Zielniczki i KGW Zwola, a także Gospodarstwa Bronisławy i Jana Chlastów oraz Mleczarnii Lazur z Nowych Skalmierzyc.


Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania a w szczególności osobom zaangażowanym w jego przygotowanie.

Galeria

Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót