10-01-2018 r.

Dopłaty do materiały siewnego – nabór
wniosków rusza od 15 stycznia


Od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (przejęła ten obowiązek po zlikwidowanej Agencji Rynku Rolnego) będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.


Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wysokość pomocy to iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty określanej corocznie (do 30 września), w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i wynosi w przypadku:

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie ARiMR

Źródło ARiMR
Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Powrót