11-01-2018 r.

Aplikacja E-WNIOSEKPLUS – dopłaty bezpośrednie i płatności w ramach PROW


Komisja Europejska wprowadziła wymóg zgodnie z którym Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie UE jest zobowiązana do wdrożenia zasad przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie, jak i płatności w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyłącznie w wersji elektronicznej. Takie podejście ma docelowo przyspieszyć nabór wniosków, ich rozpatrywanie, a w konsekwencji wypłatę pieniędzy dla rolników.


W Polsce, prace nad aplikacją ewniosekplus rozpoczęły się w ARiMR w lutym ubiegłego roku. W chwili obecnej organizowane są spotkania podczas których prezentowany jest prototyp aplikacji oraz przyjmowane uwagi techniczne odnośnie jej funkcjonowania. Jedno z takich szkoleń zostało zorganizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych z udziałem pracowników centrali ARiMR, adresowane do przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych, w tym Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Od dnia 25 stycznia ARiMR planuje testowanie już gotowego produktu, zaś na dzień 12 lutego przewidziane jest udostępnienie wersji demo na stronie internetowej agencji, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych.

Konieczność składania wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej budzi obawy i niepokoje wielu rolników. Dotychczasowa aplikacja postrzegana była jako bardzo nieprzyjazna dla użytkowników, toteż w skali kraju niewielu z nich decydowało się na jej użycie. Ponadto starsi rolnicy, nie obcujący na co dzień z komputerami nie rozpatrywali takiej możliwości w ogóle. W efekcie, wniosek w wersji elektronicznej w 2017 roku złożyło 11 tys. rolników, na ogólną liczbę 1 mln 350 tys. ubiegających się o tego typu płatności.

Przedstawiciele ARiMR zapewniają, że aplikacja ewniosekplus będzie w 2018 roku nieskomplikowana i przyjazna dla użytkowników. Będzie ona również zdolna obsłużyć 15 tys. osób jednocześnie, w przeciwieństwie do dotychczasowej wersji, z której w tym samym czasie mogło korzystać zaledwie 600 osób. Co więcej, w powiatach będą zorganizowane komputery, dla tych osób, które mają ograniczony dostęp do Internetu.

Planowane jest również uruchomienie kampanii informacyjnej mającej na celu przybliżenie rolnikom nowych zasad ubiegania się o płatności. W kampanię będą zaangażowane bezpośrednio izby rolnicze oraz ośrodki doradztwa rolniczego. Wsparcia udzielać mają również pracownicy ARiMR.

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa rolnikom przewidziana jest także możliwość składania wniosku w wersji papierowej w przypadku wystąpienia szczególnych okolicznościach takich jak pożar, śmierć beneficjenta czy wypadek losowy. Decyzję w tym względzie podejmować będzie kierownik biura powiatowego ARiMR.

Co również istotne, w okresie od 15 lutego do 14 marca ARiMR rozpocznie przyjmowanie oświadczeń od tych rolników, którzy nie mają w tegorocznych wnioskach zmian w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku. Formularz będzie udostępniony za pośrednictwem strony internetowej agencji.

Dobrą wiadomością dla rolników jest zmiana, polegająca na podniesieniu progu, od którego trzeba stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 20 tys. do 30 tys. euro. W związku z tym rolnik, który będzie realizował inwestycję nie przekraczającą 127 tys. zł nie będzie zobowiązany do ogłaszania przetargu i zbierania ofert.

Opracowała:
Anna Czerwińska
Źródło: ARiMR, KRIR, PAP, Top Agrar Polska, Farmer

Powrót