15-01-2018 r.

Henryk Kowalczyk nowym Ministrem Środowiska


Po ubiegłotygodniowej reorganizacji rządu nominację na szefa resortu środowiska otrzymał Henryk Kowalczyk. Nowy Minister w wypowiedziach medialnych podkreśla, że pełniąc swoje stanowisko zamierza brać pod uwagę również głos rolników.

Minister zapewnia, że kierując resortem środowiska chce słuchać wszystkich zainteresowanych stron: ekologów, leśników, specjalistów ale także rolników. Minister podkreśla, że rozumie stanowisko rolników, którym dzikie zwierzęta wyrządzają szkody w uprawach oraz są nosicielami choroby ASF. To właśnie specustawa dot. ASF, zadaniem Ministra, wymaga dalszych zmian.

Samorząd rolniczy z zadowoleniem przyjmuje deklaracje Ministra Henryka Kowalczyka. W przesłanych w ubiegłym tygodniu gratulacjach z okazji nominacji na to stanowisko, Prezes WIR Piotr Walkowski wyraził nadzieję, że resort środowiska będzie dostrzegał ważną rolę polskiego rolnictwa, a wprowadzane ograniczenia z zakresu ochrony środowiska podyktowane będą niewątpliwą koniecznością oraz nie wpłyną na ograniczenie rodzimej produkcji rolniczej w stopniu wyższym niż w pozostałych krajach UE.

Pełna treść pisma skierowanego na ręce Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska.

Opracowanie
K. Strzyż

Powrót