15-01-2018 r.

Zakaz handlu w niedziele


Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele.


Od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany – na początku do dwóch niedziel w 2018 roku, a następnie do jednej niedzieli w 2019 r. Zgodnie z ustawą od 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele.

W ustawie zapisano również, że w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14. W uchwalonej przez Sejm ustawie przewidziano katalog włączeń obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedziele. W niedziele będzie dozwolony handel m.in. w: w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych.

Sejm poparł wyłączającą spod zakazu handlu w niedziele sprzedaż ryb zarówno "z burty", jak i z punktów pierwszej sprzedaży. Na początku komisje proponowały wyłączenie spod zakazu tylko punktów pierwszej sprzedaży ryb, jednak podczas dyskusji na posiedzeniu komisji senatorowie przyznali, że nie we wszystkich portach znajdują się takie punkty i rybacy prowadzą sprzedaż "z burty".

Zgodnie z poprawkami zakaz handlu nie będzie obowiązywać w jednostkach wojskowych, a nie tak jak wcześniej uchwalił Sejm - w garnizonach. Pojęcie garnizon, zdaniem senatorów było zbyt obszerne, bo mogło się odnosić do miast czy miasteczek.

Zakaz handlu w niedziele nie będzie także obowiązywał na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego. Sklep, którego właściciel będzie chciał pracować w niedziele będzie mógł go otworzyć, jednak to on osobiście będzie musiał pracować tego dnia.

Ustawa przewiduje również karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedziele w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a w przypadku uporczywego łamaniu zakazu - karę ograniczenia wolności.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: PAP
Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót