23-01-2018 r.

Grüne Woche - Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej,
Rolnictwa i Ogrodnictwa


Targi, które w tym roku odbywają się od 19 do 28 stycznia, to największa w branży impreza promująca specjały regionalne z całego świata. Wśród około półtora tysiąca wystawców swoje stoisko przygotował także Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Na stoisku Wielkopolski prezentują się firmy, które są członkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Dodatkowo odbywają się spotkania robocze mające na celu promocję naszego województwa oraz zacieśnianie współpracy między regionami partnerskimi.


22 stycznia na stoisku Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie rolników z Wielkopolski z producentami rolnymi i przedstawicielami niemieckich organizacji wspierających zrzeszanie się rolników. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, członkowie Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski i Jerzy Kostrzewa a także przedstawiciele grup producentów i organizacji rolniczych z Wielkopolski. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyła delegacja pod przewodnictwem Joachima Diesnera koordynatora polityki rolnej Hesji. Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania grup producentów rolnych w Wielkopolsce, które omówione zostały na przykładzie Grupy Producentów Warzyw CHROBRY, Grupy TOP GAJOR zrzeszających hodowców gęsi oraz TOP-HODOWLA, która skupia producentów trzody chlewnej. W krótkich wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych organizacji omówili najważniejsze aspekty swoich działalności i wskazywali na korzyści płynące ze współpracy w ramach grup producenckich oraz związków zrzeszających grupy (na przykładzie działalności Stowarzyszenia GRUPY WIELKOPOLSKIE oraz Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza). Spotkanie było także okazją do omówienia problemu zagrożenia rozprzestrzeniającym się wirusem ASF i działań podejmowanych w związku z tym przez rząd niemiecki.Następnie Prezes WIR Piotr Walkowski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Brandenburgi. Spotkanie zdominował temat zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń i kwestie działań podejmowanych przez rząd polski i niemiecki, które mają na celu zatrzymanie choroby. Prezes WIR przekazał stronie niemieckiej zaproszenie na organizowane przez samorząd rolniczy Forum Trzodowe poświęcone temu tematowi. Problem jest o tyle istotny, że pojawiają się wciąż nowe przypadki zachorowań, które zaczynają zagrażać hodowlom w Wielkopolsce oraz niepokoją naszych zachodnich sąsiadów. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Brandenburgi potwierdzili swój udział w konferencji.

Berlińskie targi zaliczane są do najważniejszych w branży rolniczej i spożywczej. Niezmiennie od lat prezentowana jest tutaj bogata, międzynarodowa oferta artykułów spożywczych, maszyn rolniczych i urządzeń dla rolnictwa i ogrodnictwa. Ofertę uzupełniają wystawy zwierząt hodowlanych oraz szerokorozumianej agroturystyki i turystyki wiejskiej. Tegoroczną nowością na targach jest Hippologica - wszystko o koniach i dla koni. W program targów wplecione są również konferencje, sympozja i seminaria. Na stoiskach odbywają się pokazy i degustacje, które przyciągają odwiedzających z całego świata. W minionych edycjach targi, które trwają dziesięć dni, odwiedzało blisko pół miliona osób. Polskie stoisko w ramach, którego usytuowane były stoiska województw Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i Kujawsko - Pomorskiego, zorganizowane było pod hasłem „Polen schmeckt” czyli Polska smakuje.


Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót