26-01-2018 r.

Powiatowe Fora Sołtysów Województwa Wielkopolskiego


25 stycznia w Wysocku Wielkim odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Ostrowskiego. Sołtysi wraz z wójtami, burmistrzami oraz radnymi gminnymi i przedstawicielami lokalnych organizacji i stowarzyszeń uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania środków na rozwój obszarów wiejskich. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. W sumie w spotkaniu wzięło udział 120 osób.


Organizatorami i gospodarzami forum byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Wiesław Janoś oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.

Część szkoleniowa spotkania dotyczyła możliwości pozyskiwania środków na działania realizowane przez gminy i sołectwa.Zakres i sposób dofinansowania działań realizowanych przez samorządy gminy oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018 omówiła Izabela Mroczek, Dyrektor Departamentu PROW UMWW Poznań. Za pośrednictwem Departamentu PROW gminy i sołectwa ubiegać się mogą o dofinasowanie projektów realizowanych w ramach trzech zakresów:

Izabela Witkiewicz, Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW omówiła możliwości pozyskiwania środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W bieżącym roku rozszerzono katalog zadań, które mogą być dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Ponadto można uzyskać dofinansowanie na budowę oraz modernizację zbiorników wodnych małej retencji i dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zakres wsparcia w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi omówił Dariusz Młynarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zachęcił sołectwa do udziału w konkursach realizowanych przez Urząd Marszałkowski w bieżącym w bieżącym roku:

Kwestie bieżące dotyczące działań podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą omówił Prezes Piotr Walkowski, który zaprosił sołtysów do współpracy i udziału w spotkaniach organizowanych przez samorząd rolniczy.


Do realizacji projektów i aktywnego sięgania po środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich zachęcali obecni na spotkaniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.


Ze względu na duże zainteresowanie podobne spotkania będą organizowane w innych powiatach. Najbliższe odbędą się 30 stycznia w Kaliszu i 31 stycznia w Krotoszynie. O terminach kolejnych spotkań będziemy informować.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów dostępne są na stronach internetowych:
umww.pl
wielkopolskie.ksow.pl
wow.umww.pl

Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót