26-01-2018 r.

„Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”


W trzecim dniu targów Polagra-Premiery z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyła się konferencja nt. kondycji polskiego rolnictwa i jego perspektyw po 2020 roku.


Konferencję otworzył prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który przywitał prelegentów prof. Walentego Pocztę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Mirosława Drygasa z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz współorganizatora Piotra Walkowskiego - prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Podczas spotkania prezes KRIR zaznaczył, że najistotniejsze w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej jest zwrócenie uwagi na obecną sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego.


Problemy i wyzwania rozwojowe stojące przed polskim sektorem rolno-żywnościowym zostały szczegółowo przedstawione przez prof. Walentego Pocztę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak podkreślił, mimo dużego postępu związanego z integracją europejską, to polskie gospodarstwa wciąż są mniej konkurencyjne w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów. Struktura naszych gospodarstw jest zbyt rozdrobniona by móc rywalizować na tym samym poziomie z gospodarstwami na zachodzie, dlatego mniejsze gospodarstwa poniżej 10 ha zmuszone są do szukania dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem.

Dr Mirosław Drygas z IRWiR PAN, omówił potencjalne kierunki zmian WPR po 2020 roku. Zaznaczył, że Unia Europejska jest dopiero na początku dyskusji w sprawie kształtu nowej WPR, ale już pojawiają się całkowicie odmienne propozycje. Najwięcej krytycznych uwag pojawia się w stosunku do sposobu dystrybucji płatności bezpośrednich oraz złożoności i braku skuteczności zazielenienia. Jednym z założeń Komisji Europejskiej jest powiększenie swobody w kształtowaniu systemów kontroli i nakładania kar, który ma na celu ograniczenie biurokracji, z którą muszą zmagać się rolnicy.


Po części wykładowej spotkania odbyła się debata, podczas której dyskutowano nad problemem walki z ASF w Polsce.

Maria Deresińska

Powrót