05-02-2018 r.

Wielkopolskie Drogi do Wolności


Dnia 3 lutego br. w kościele pw. św. Idziego w Siemianicach, mszą św. uczczono pamięć hr. dr Aleksandra Szembeka w jego 90 –tą rocznicę śmierci oraz poległych i zmarłych walczących za wolność naszej ojczyzny, w szczególności za bohaterów Powstania Wielkopolskiego. W ten sposób Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Wójtem Łęki Opatowskiej Adamem Kopisem i Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej Stanisławem Niechciałem zainaugurowali początek obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecie wybuchu powstania Wielkopolskiego.

W nabożeństwie uczestniczyło blisko 200 osób oraz 13 pocztów sztandarowych. Na zaproszenie organizatorów uroczystości odpowiedział Władysław Szeląg Prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego na czele z Przewodniczącym - Starostą Ostrzeszowskim Lechem Janickim, delegacje Wielkopolskiej i Dolnośląskiej i Lubuskiej Izby Rolniczej, którą reprezentował wiceprezes Stanisław Madej. Licznie przybyła także reprezentacja sołtysów na czele z prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosławem Maciejewskim, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele instytucji rolniczych powiatu kępińskiego. Udział wzięła również młodzież ze szkoły podstawowej w Siemianicach oraz liczna grupa strażaków z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.


Podczas homilii proboszcz ks. Marek Olszewski przybliżył osobę hr. dr Aleksandra Szembeka, a także jego działania, które przyczyniły do obrony i odrodzenia Polski.


Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty i znicze przy tablicy upamiętniającej zasłużonego Polaka z Siemianic, a następnie zapoznały się z wystawą przygotowaną przez Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI w pobliskiej Bibliotece Publicznej pn. "Źródła Niepodległości". Wystawa ta na podstawie historii Polski, a przede wszystkim Rodu Piłsudskich i Szembeków ukazuje wpływ domu rodzinnego, Kościoła Katolickiego i nauczycieli na kształcenie patriotyzmu oraz wpływ powstania styczniowego na budowanie tożsamości narodowej.


Po uroczystościach odbywających się w kościele, wszyscy goście zostali zaproszeni do udziału w konferencji rozpoczynającej obchody 100-lecia odzyskania niepodległości zorganizowanej przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, połączonej z noworocznym spotkaniem Przyjaciół Wielkopolskiego PSL.


W trakcie wystąpienia otwierającego konferencję Europoseł przybliżył postacie bohaterów związanych z okresem przywracania Wielkopolski do macierzy. W szczególnym wymiarze przedstawił postać chłopskiego Hrabiego z Siemianic Aleksandra Szembeka –zasłużonego Polaka, patrioty, dyplomaty i działacza społecznego. Podkreślone zostały zasługi hrabiego Szembeka w przekazywaniu polskim politykom problemów w związku z perspektywą określania granic przyszłej Polski. Dzięki zaufaniu polskiej ludności powiatu kępińskiego został wybrany na delegata do Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który odbył swoje obrady w grudniu 1918 roku w Poznaniu. Odważnie, w trakcie sejmiku powiatowego w Kępnie 1 stycznia 1919 r. oświadczył, że nie uznaje władzy rządu pruskiego i demonstracyjnie wyszedł z sali obrad. Kierował resortem rolnictwa w Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej, stając się pierwszym wielkopolskim ministrem rolnictwa. Wkrótce mianowano go także Pierwszym Polskim Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Aleksander Szembek dążył do uporządkowania stosunków rolnych i przeciwstawiał się m.in. spekulacyjnym obrotom ziemią poniemiecką. Brał udział w pracach zmierzających do utworzenia Narodowego Stronnictwa Ludowego, które ostatecznie powstało 6 lutego 1919 roku. Partia ta głosiła równouprawnienie ludu, uznając go za podstawę i przyszłość narodu. Współuczestniczył także w organizacji Uniwersytetu Poznańskiego.


Biskup kaliski Edward Janiak przekazując życzenia podkreślił, że w swojej posłudze duszpasterskiej dąży do łączenia ludzi w słusznych sprawach. Przybył na to spotkanie, gdyż dostrzega, że jego organizatorzy jak i wszyscy zebrani na sali przedstawiciele środowisk wiejskich spełniają tę misje każdego dnia i za te działania serdecznie podziękował.


Obecny na konferencji Poseł na Sejm RP, Prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz podziękował Wielkopolanom za ich pozytywne oddziaływanie w zakresie tworzenia dobrego prawa i utwierdzanie tego swoimi działaniami. Odniósł się również w swoim wystąpieniu do wydarzeń historycznych i osób, które je kształtowały. On także w swym wystąpieniu nawiązał do postaci hr. Aleksandra Szembeka i jego zabiegów dyplomatycznych m.in. w pracach Komisji Granicznej, czego efektem było włączenie Wielkopolski, a w szczególności Kępna do Polski. Stwierdził, że ten przykład wskazuje na to, że w polityce trzeba szukać przyjaciół na rzecz tworzenia dobra wspólnego, tak jak to czyni i czynić będzie Polskie Stronnictwo Ludowe.


Konferencja była również okazją do podziękowania i uhonorowania medalem imienia dr hr. Aleksandra Szembeka za zasługi i działania na rzecz rozwoju wielkopolskiego rolnictwa i wielkopolskiej wsi. Medale, które przyznał Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył prezes WIR Piotr Walkowski w asyście Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.


Medale otrzymał:

W imieniu uhonorowanych podziękowania dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej za działania upamiętniające zasłużonych patriotów złożył Władysław Szeląg. Jak podkreślał, WIR miała szczęście do wielkich prezesów takich jakim był hr. Aleksander Szembek, Jan Chłapowski, a po reaktywacji w 1996 Józef Waligóra i obecny prezes Piotr Walkowski.

Prezes WIR Piotr Walkowski pragnie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach 90-tej rocznicy śmierci hr. dr Aleksandra Szembeka oraz w konferencji Wielkopolskie Drogi do Wolności w setną rocznicę odzyskania niepodległości i setą rocznice Powstania Wielkopolskiego. Słowa szczególnego podziękowania kieruje do społeczności Gminy Łęka Opatowska z wójtem Adamem Kopisem, wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Posła do PE Andrzeja Grzyba. WIR dziękuje także tym, którzy przekazali dary na gościniec dla uczestników spotkania: rolnikom z gminy Nowe Skalmierzyce za warzywa, Małgorzacie i Janowi Skoczylas z gminy Raszków za jaja, piekarni GS Przygodzice za żur, za kaszankę z gminy Ostrów Wielkopolski oraz dla Grupy Producentów Chrobry z gminy Kłecko za kwaszonki. Natomiast panu Pawłowi Powroźnikowi - właścicielowi restauracji P jak Pyszne za pomoc w przygotowaniu gościńca oraz panu Witoldowi Wróblowi za konsultacje kulinarne.

Gościniec realizowany został w ramach konkursu kulinarnego Wielkopolskiej Izby Rolniczej „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca - kulinaria patriotyczne”.

Galeria

Opracowanie: Biuro WIR w Kępnie

Powrót