07-02-2018 r.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców zwierząt gospodarskich


Rosnąca oporność bakterii na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi jest przyczyną podjęcia działań zmierzających do ograniczenia stosowania produktów leczniczych, weterynaryjnych u zwierząt. Ryzyko wzrostu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe jest skutkiem niewłaściwego sposobu ich stosowania przede wszystkim poprzez: leczenie masowe, dawkowanie antybiotyków poniżej stężeń terapeutycznych, aplikowanie wielokrotne lub przez nieodpowiedni okres, czy też stosowanie w przypadku niepodatnych mikroorganizmów. Dlatego przed decyzją o zastosowaniu antybiotyków uwzględnić należy potencjalne zagrożenia, jakie stwarza oporność na te środki.


Pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Weterynaryjna prowadzi program „Działań podejmowanych w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii” mający na celu propagowanie rozważnego stosowania antybiotyków. W jego ramach kolportowana jest ulotka skierowana zarówno do hodowców zwierząt gospodarskich jak i lekarzy weterynarii, w której zawarte są obowiązki na nich ciążące związane ze stosowaniem produktów leczniczych oraz informacje nt. zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt.


Opracowanie: Maria Deresińska
Źródło: www.wetgiw.gov.pl

Powrót