09-02-2018 r.

Projekt Regulaminu Terenowej Rady Społecznej


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przychylając się do wielokrotnych apeli Wielkopolskiej Izby Rolniczej przesłało do konsultacji, za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, projekt Regulaminu Terenowej Rady Społecznej – poniżej do pobrania. Zdaniem WIR opracowanie tego dokumentu przyczyni się do uregulowania zasad działania TRS i będzie wpływał na jego transparentne funkcjonowanie.

W swoich uwagach do projektu WIR podnosiła między innymi potrzebę doprecyzowania zasad uczestnictwa przedstawicieli organizacji do Rady, wyboru przewodniczącego i niezbędność powołania wiceprzewodniczącego. Zdaniem WIR podstawową zasadą informacji o posiedzeniu TRS jest przesłanie zawiadomienia o jego terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz dokumentacją niezbędną do opiniowania, które powinny zostać przekazane na 14 dni przed planowany posiedzeniem. Krajowa Rada Izb Rolniczych w związku z przesłanymi z poszczególnych izb uwagami, przesłała do KOWR szczegółowe uwagi samorządu rolniczego. KOWR odnosząc się do tego dokumentu uwzględniła tylko niektóre z nich, co zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej nie ureguluje zasad funkcjonowania Rady i doprowadzi do jej marginalizacji w procesie podejmowania decyzji związanej z gospodarka nieruchomościami Zasobu.

Poniżej przedstawimy treść pisma KOWR oraz WIR do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Do pobrania:
projekt regulaminu
pismo KOWR do KRIR
pismo WIR do KRIR

Powrót