12-02-2018 r.

Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu


W ustanowionym przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego odbędzie się pielgrzymka wielkopolskich sołtysów do narodowego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Uroczystość zaplanowana została na dzień 10 marca br., w przeddzień obchodzonego w naszym kraju, Dnia Sołtysa.


Sołtysi w swoich miejscowościach są najważniejszymi budowniczymi samorządności w lokalnych społecznościach. Poprzez wspieranie jej rozwoju i umacnianie tożsamości regionalnej przyczyniają się do integrowania mieszkańców i unowocześniania polskiej wsi. Głównym punktem uroczystości będzie msza święta w intencji wielkopolskich sołtysów, której przewodniczył będzie J.E. Biskup Kaliski Edward Janiak. Następnie po mszy świętej w Hali Widowiskowo – Sportowej przy Zespole Szkół w Stawiszynie odbędzie się spotkanie okolicznościowe ze wspólnym obiadem.

Do udziału w uroczystościach zapraszają: Ksiądz Biskup Edward Janiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak.

Pierwsza pielgrzymka sołtysów do Św. Józefa odbyła się 11 listopada 2016 roku. Sołtysi z całej Wielkopolski zjechali do kaliskiego sanktuarium, aby pomodlić się przed obrazem św. Józefa. Po mszy świętej w hali Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji odbyło się szkolenie pt. Sołtys liderem wielkopolskiej wsi.


Rok Świętego Józefa Kaliskiego ogłoszony został przez Papieża Franciszka na prośbę Biskupa Kaliskiego. Jego inauguracja miała miejsce 2 grudnia ubiegłego roku i trwać będzie do 6 stycznia 2019 roku. W tym szczególnym czasie kaliską bazylikę odwiedzać będą wierni z całej Polski, którzy zgodnie z papieskim dekretem będą mogli otrzymać łaskę odpustu zupełnego.

Św. Józef, patron diecezji kaliskiej, nazywany jest mężnym opiekunem Świętej Rodziny i dobrym ojcem Kościoła. Rok Świętego Józefa Kaliskiego ma być dla wiernych okazją, by głębiej i na nowo odkryć jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef.

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną cześć odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W latach 1994-1996 odbyła się peregrynacja kopii obrazu Świętej Rodziny po całej diecezji. Największym wydarzeniem w historii kaliskiego sanktuarium była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Powrót