14-02-2018 r.

Strefa bioasekuracji w całym kraju


Dnia 13 lutego w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które zacznie obowiązywać od 27 lutego 2018 r.


Zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji zostały rozszerzone obszar całego kraju, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach zajmujących się chowem trzody chlewnej. Do zaostrzenia przepisów przyczyniły się licznie pojawiające się przypadki ASF u dzików, a co za tym idzie zwiększone prawdopodobieństwo wniknięcia wirusa do gospodarstw. Zdaniem ekspertów m.in. prof. Zygmunta Pejsaka z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach wprowadzanie rozszerzonej bioasekuracji tam, gdzie pomór już wystąpił jest działaniem opóźnionym, a w walce z pomorem liczy się to, by go wyprzedzić.

Nowe przepisy, które będą musieli spełnić wszyscy posiadacze świń poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia wprowadzają następujące nakazy:

Poza tym kategorycznie zakazuje się:

Właściciele gospodarstw utrzymujących świnie w systemie tzw. pastwiskowym będą musieli zabezpieczyć wybieg dla tych zwierząt podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

Wielkopolska Izba Rolnicza poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych skierowała do Ministra Rolnictwa swoje uwagi odnośnie wprowadzenia powyższych zmian. Samorząd rolniczy zwrócił także uwagę, że przy obecnej cenie żywca wieprzowego, każde dodatkowe koszty ponoszone przez rolników zmniejszają szansę na opłacalność produkcji. Dlatego konieczne jest zapewnienie rolnikom utrzymującym trzodę możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia w postaci dotacji, subwencji czy też niskooprocentowanych linii kredytowych w celu zabezpieczenia ich gospodarstw przed wirusem ASF.

Opracowanie: Maria Deresińska

Powrót