20-02-2018 r.

XXIV edycja konkursu wiedzy z zakresu BHP
w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych


Rusza kolejna edycja konkursu dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z Południowej Wielkopolski. Do 5 kwietnia odbywać się będą etapy szkolne konkursu, które wyłonią finalistów tegorocznej edycji. Finał etapu regionalnego odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.


Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów kierunków rolniczych wiedzy z zakresu kultury pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Corocznie w etapach szkolnych konkursu bierze udział kilkuset uczniów szkół rolniczych. Do finału regionalnego każda szkoła może zgłosić trzech uczniów.

W ramach konkursu sprawdzana jest zarówno wiedza teoretyczna uczniów jak również ich umiejętności praktyczne. W pierwszej części etapu regionalnego wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązują test wiadomości z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ochrony przeciwpożarowej w rolnictwie i zasad udzielania pierwszej pomocy. W drugiej części drużyny w trzyosobowych składach, reprezentujące poszczególne szkoły wykonują zadania praktyczne związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie z uwzględnieniem bezpiecznych metod pracy oraz ze stosowaniem odzieży ochronnej i roboczej. W trzeciej, finałowej części bierze udział sześciu uczestników z największą liczbą punktów. W tej części ścisłego finału uczestnicy odpowiadają na pytania ustne. Poza klasyfikacją indywidualną, młodzież rywalizuje również w klasyfikacji drużynowej.

Konkurs podobnie jak w latach ubiegłych organizowany jest we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Do pobrania:
Regulamin

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Powrót