08-03-2018 r.

Poprawki do ustawy Prawo Łowieckie przyjęte przez SejmNa swoim posiedzeniu w dniu 6 marca br. Sejm debatował nad zmianami ustawy Prawo Łowieckie. Po burzliwej dyskusji przegłosowano między innymi:

Opracowanie Paweł Dopierała

Powrót