09-03-2018 r.

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej


Województwo wielkopolskie jest czołowym producentem trzody chlewnej w Polsce. Pogłowie świń w naszym regionie sięga 4 mln sztuk, co stanowi 37% całej krajowej produkcji. Dla większości z blisko 34 tys. rolników w Wielkopolsce produkcja trzody stanowi jedyne źródło utrzymania.

Od kiedy w 2014 r. we wschodniej Polsce pojawiły się przypadki ASF, sytuacja na rynku trzody uległa znacznemu pogorszeniu. Ze względu na zamknięcie części rynków eksportu, ceny skupu żywca wieprzowego utrzymujące się poniżej opłacalności produkcji, doświadczyły głęboko naszych hodowców. Ale niska opłacalność produkcji to nie jedyny nasz problem, bowiem walka z wirusem ASF jest znacznie trudniejsza niż oczekiwano, a kolejne przypadki zarażonych dzików są znajdowane coraz bliżej granicy z Wielkopolską – zagłębiem trzodowym. Nierozsądne działania ludzi sprawiają, że wirus zostaje przenoszony na znaczne odległości, dlatego strach przed pojawieniem się wirusa na naszym terenie z dnia na dzień wzrasta. Pojawienie się tej zakaźnej choroby na naszym obszarze spowoduje nie tylko załamanie się branży trzody i pozostałych gałęzi rolnictwa, ale także kryzys w całym sektorze mięsnym, paszowym i okołorolniczym, pozbawiając kilkadziesiąt tysięcy osób i ich rodziny środków do życia. Szacuje się, że rynek trzody chlewnej i przemysłu z nim związanego w Wielkopolsce wart jest niemal 10 mld zł.

Polski Rząd podejmuje liczne próby ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wprowadzając m.in. zaostrzone przepisy w zakresie bioasekuracji gospodarstw. Początkowo obejmowały one tereny objęte ograniczeniami w związku z występowaniem wirusa ASF. Jednakże rozszerzający swą skalę zasięgu wirus przyczynił się do podjęcia decyzji o wprowadzeniu rygorystycznych przepisów odnośnie bioasekuracji w całym kraju. 13 lutego w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które zacznie obowiązywać w ostatnich dniach lutego.

Jedynym sposobem na uniknięcie wniknięcia wirusa ASF do chlewni jest ich zabezpieczenie poprzez stosowanie bioasekuracji.

W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza opracowała ulotkę informacyjną, która zawiera informacje dotyczące wymogów, do których dostosować się muszą właściciele gospodarstw. Świadomość producentów trzody odnośnie zagrożenia wirusem ASF w naszym województwie jest niezwykle istotna w celu ochrony branży trzodowej. Co ważne, stosowanie zasad bioasekuracji jest również warunkiem wypłaty odszkodowania w za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach zwalczania ASF.


Powrót