09-03-2018 r.

Poseł Kukiz’15 nawołuje do nieprzestrzegania prawa?


Poseł zrzeszony w parlamentarnym klubie Kukiz’15 – Jarosław Sachajko, wystosował pismo do wszystkich przewodniczących rad gmin, w którym zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie „chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych” do chwili znowelizowania ustawy o izbach rolniczych.

Pismo to spotkało się z natychmiastową reakcją Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotra Walkowskiego, który za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych apeluje o wystąpienie w tej sprawie do Marszałka Sejmu RP, Komisji Etyki Poselskiej oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której Jarosław Sachajko przewodniczy.

Do pobrania:
Pismo J. Sachajki do rad gmin
Pismo P. Walkowskiego do Prezesa KRIR

Powrót