14-03-2018 r.

Ceny zbóż i wieprzowiny w opinii resortu rolnictwa


W ostatnim czasie Wielkopolska Izba Rolnicza dwukrotnie interweniowała u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niskich cen utrzymujących się na rynku rolnym. Pierwsza interwencja dotyczyła zbóż i rzepaku, druga – trzody chlewnej.

W wystosowanych przez Prezesa WIR Piotra Walkowskiego pismach wskazano na obawy rolników, że tendencja spadkowa cen zbóż jest pogłębiana przez import z Ukrainy, w ramach którego większość dostaw zatrzymuje się na obszarze Polski. Ponadto, ze względu na fakt, że Ukraina nie jest państwem wolnym od ASF, zwiększa się ryzyko migracji wirusa na obszar naszego kraju. Występowanie ognisk ASF, przede wszystkim na wschodzie Polski, przekłada się także spadek cen żywca wieprzowego także w naszym regionie. Sytuacja producentów wieprzowiny jest tym trudniejsza, że w najbliższym czasie większość z nich będzie zmuszona do poniesienia wydatków na bioasekurację oraz dostosowanie gospodarstw do wymogów związanych z wyznaczeniem strefy OSN na obszarze całego kraju.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiadając na pisma WIR, zapewnia że monitoruje rynek rolny, wskazuje na mechanizmy odpowiedzialne za obecną sytuację oraz zapewnia, że występuje z wnioskami do Komisji Europejskiej w celu jej poprawy. Resort wskazuje także na możliwości dofinansowania inwestycji związanych z dostosowaniem gospodarstw do panującego obecnie porządku prawnego.

Z pełną treścią odpowiedzi sygnowanych przez Sekretarza Stanu Jacka Boguckiego można zapoznać się pobierając poniższe załączniki:

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Powrót