15-03-2018 r.

Jakie będzie Prawo łowieckie?


Wciąż trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo łowieckie. Projekt przyjmujący wiele kontrowersyjnych zmian trafi wkrótce pod obrady Senatu.
Część przyjętych przez Sejm postanowień, jak np. włączenie Skarbu Państwa w proces odszkodowawczy, zapewne ucieszy rolników. Inne – wręcz przeciwnie: zakaz płoszenia zwierzyny czy pozostawienie możliwości jej dokarmiania. Wiele zmian niepokoi także środowisko łowieckie: zakaz szkolenia psów i ptaków łownych na żywych zwierzętach, brak kar za utrudnianie polowania, ograniczenie samorządności w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego.

Członkowie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej wielokrotnie zgłaszali swe uwagi na wszystkich etapach prac nad ustawą. Teraz, gdy proces legislacyjny dobiega końca, po raz kolejny głos zabrał Zarząd WIR. Pełna treść stanowiska przedstawionego Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dostępna jest do pobrania.

Kornel Pabiszczak

Powrót