19-03-2018 r.

Wkrótce kontrole w gospodarstwach utrzymujących trzodęW związku z wejściem w życie rygorystycznych przepisów odnośnie bioasekuracji, zawartych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 13 lutego w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii opracował przykładowe wzory druków do obowiązkowych rejestrów, które muszą być wypełniane w każdym gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną.

Jednocześnie przekazał także ulotkę odnośnie zasad prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia oraz pomieszczeń, a także listę dopuszczonych do stosowania w Polsce środków do dezynfekcji rąk. (wzory druków, ulotka i lista dostępne są w zakładce Do pobrania).

Jak informuje GLW od kwietnia 2018 r. będą przeprowadzone planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia wymagań bioasekuracyjnych, które obowiązują od dnia 28 lutego br.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, powiatowi lekarze weterynarii:

  1. zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy,
    lub
  2. zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny,
  3. zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1),
  4. za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa,
  5. hodowca po upływie roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, będzie mógł zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii.

Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:

  1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
  2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Opracowanie: Maria Deresińska
Źródło: http://wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin/dokumentacja-glownego-lekarza-weterynarii-asf

Powrót