23-03-2018 r.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy łowieckiej


Na swoim posiedzeniu w dniu 22 marca br. Posłowie przyjęli zgłoszone przez Senatorów poprawki do ustawy Prawo Łowieckie. Przedstawiają się one następująco:

Niestety nie zostały wzięte pod uwagę propozycje WIR przesłane po skierowaniu projektu do Senatu, między innymi dotyczące sposobu szacowania szkód czy większego zaangażowania Skarbu Państwa w pokrywanie kosztów szkód łowieckich (fundusz odszkodowawczy). Czy na tak sprecyzowanej ustawie zyskają myśliwi, rolnicy, samorządy? Czy ograniczone zostanie rozprzestrzenianie ASF i ułatwione jego zwalczanie? Te pytania pozostają otwarte.

Paweł Dopierała

Powrót