26-03-2018 r.

Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich


Ponad 1200 osób uczestniczyło w niedzielne popołudnie 25 marca w Wielkanocnym Śniadaniu, zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.


Współorganizatorami wydarzenia był samorząd powiatu średzkiego oraz gminy Środa Wielkopolska. Honorowy Patronat nad spotkaniem objął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.


Spotkanie przy wielkanocnym stole zgromadziło rolników oraz przedstawicieli środowisk wiejskich zrzeszonych w stowarzyszeniach, Kołach Gospodyń Wiejskich, kółkach rolniczych, Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz samorządowcy i przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Nie zabrakło również przedstawicieli powiatu złotowskiego i gminy Tarnówka, którzy byli współorganizatorami ubiegłorocznego Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich.


Życzenia z okazji zbilżających się świąt uczestnikom spotkania złożyli Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marcin Bednarz Starosta Powiatu Średzkiego i Wojciech Ziętkowski Burmistrz Środy Wielkopolskiej. A także Zofia Szalczyk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Honorowy Prezes KRIR i WIR Józef Waligóra.
Świąteczne życzenia dla uczestników oraz organizatorów spotkania skierował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który w okolicznościowym liście, z szacunkiem odniósł się do całorocznej pracy rolników. „Mam świadomość jak wiele zależy od stanu i perspektywy polskiego rolnictwa – jednego z filarów gospodarki narodowej” pisał Minister.


Słowa błogosławieństwa do gości uroczystości skierował Proboszcz Parafii Św. Józefa ks. Jacek Stępczak.


Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich to okazja nie tylko do integracji środowisk wiejskich ale również do przybliżenia tradycji związanych z tymi najważniejszymi w obrządku chrześcijańskim świętami. Program artystyczny przygotowany przez dzieci ze Szkoły nr. 2 w Środzie Wielkopolskiej nawiązywał do tej tematyki, podobnie jak występ Regionalnego Zespołu „Tośtoki” z Pięczkowa, który przybliżyli lokalny zwyczaj charakterystyczny dla ziemi średzkiej tzw. „przebierańców”. O Wielkanocy gwarą opowiedziała Pani Władysława Kałużna z Koła Gospodyń Wiejskich Zwola. W dalszej części spotkania przed gośćmi z całej Wielkopolski wystąpili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śnieciskach oraz Zespół Folklorystyczny „Nadwarcianie” z Sulęcinka. Świąteczny nastrój podkreślały również dekoracje oraz wystawa pisanek i kraszanek przygotowana przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.


Jedyną w swoim rodzaju pamiątką po organizacji Śniadania Wielkanocnego w Środzie Wielkopolskiej będzie pisanka, którą zdobią podpisy i życzenia złożone przez gości spotkania. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia jak Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich nie udało by się bez zaangażowania lokalnych samorządów, organizacji oraz mieszkańców powiatu średzkiego. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej pragnie podziękować wszystkim, którzy wsparli organizację wydarzenia, w sposób szczególny zaś następującym osobom i organizacjom:

Galeria

Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót