26-03-2018 r.


Spotkanie w ramach grupy dyskusyjnej Inno4Grass


W dniu 6 marca 2018 roku w ramach projektu Inno4Grass odbyło się drugie w Polsce spotkanie pod hasłem „Spotkanie nauki z praktyką rolniczą w ramach grupy dyskusyjnej”.


Celem spotkania w ramach grupy dyskusyjnej – „ Nauka i Praktyka” była wymiana aktualnej wiedzy na temat precyzyjnych metod aplikacji gnojowicy na użytkach zielonych w Polsce. Rolnicy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele sektora prywatnego i nauki analizowali system aplikacji gnojowicy systemem węży wleczonych w gospodarstwie uczestnika projektu, w którym system ten działa z powodzeniem i przynosi widoczne już gołym okiem rezultaty.


Rolnik – gospodarz spotkania – rozważał pierwotnie zakup wozu asenizacyjnego z aplikatorem doglebowym, jednak z uwagi na specyficzne warunki rozłogu jego gospodarstwa (duża odległość TUZ od siedliska) oraz warunki klimatyczno-glebowe na TUZ, zakup wozu z systemem węży wleczonych okazał się wyborem najbardziej racjonalnym. Inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie ze względu na zmniejszenie koszów produkcyjnych i czasu pracy rolnika przy jednoczesnym zwiększeniu plonowania darni łąkowej oraz poprawy jakości materiału roślinnego zbieranego z pola.


Mimo, iż precyzyjne metody aplikacji gnojowicy znane są w Polsce od wielu lat, ich stosowanie na trwałych i przemiennych użytkach zielonych notowane jest bardzo rzadko. Nowoczesne wozy asenizacyjne stosowane są głównie na gruntach ornych, na użytkach zielonych zaś powszechnie wykorzystywane są tradycyjne beczkowozy, aplikujące gnojowicę poprzez rozbryzg bezpośrednio na powierzchnię darni, co odbija się negatywnie na portfelu rolnika i jest sporym obciążeniem dla środowiska naturalnego.

Tekst: Anna Czerwińska

Powrót