29-03-2018 r.

Samorząd rolniczy zatroskany przyszłością ODR-ów


Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłaszany także przez Wielkopolska Izbę Rolniczą, skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytanie o plany odnośnie zmiany ustawy o doradztwie rolniczym oraz podwyżki płac pracowników ODR-ów. W opinii Zarządu KRIR, ośrodki doradztwa rolniczego od wielu lat spełniają ważną rolę w środowisku wiejskim służąc informacją i pomocą we wdrażaniu przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, pomagają w wykorzystaniu środków PROW, czy wskazują na nowe kierunki rozwoju gospodarstw. Zdaniem samorządu rolniczego, tylko dobrze zorganizowany system doradztwa, dokapitalizowany i dysponujący wykwalifikowaną kadrą specjalistów może stanowić właściwą pomoc w trudnej pracy rolników.

Z odpowiedzią ministra Krzysztofa Jurgiela można zapoznać się w pobierając załączony dokument pdf.

Opracowanie Kornel Pabiszczak

Powrót