09-04-2018 r.

Nabór do szkół rolniczych na rok szkolny 2018/2019


Zgodnie z ogłoszonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, od 14 do 30 maja trwać będzie rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

W tym czasie uczniowie mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Poniżej zamieszczamy aktualny wykaz szkół ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach rolniczych wraz z danymi adresowymi i szczegółowym wykazem kierunków.

Wykaz szkół

Biuro WIR

Powrót