09-04-2018 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidulanym


Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidulanym odbyło się 6 kwietnia w siedzibie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. W trakcie posiedzenia przedyskutowano wniosek dotyczący realizacji szkoleń w zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie skierowanych do rolników przyjmujących w swoich gospodarstwach praktykantów – uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym.

Szkolenia organizowane będą we współpracy Komisji oraz poszczególnych szkół rolniczych. Odbywać się będą w siedzibach tychże szkół, przy udziale wykładowców, którymi będą przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Komisji. Takie szkolenia odbywają się od kilkunastu lat na terenie Wielkopolski Południowej i prowadzone są przez Komisję Regionalną ds. BHP w Rolnictwie Indywidulanym w Ostrowie Wielkopolskim. Komisja przyjęła w formie uchwały wniosek o podjęcie działań w tym zakresie. Wystosowano pismo do dyrekcji szkół rolniczych z terenu Wielkopolski z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia szkoleń mających na celu zapoznanie rolników przyjmujących na praktyki uczniów oraz samych uczniów z bezpiecznymi metodami pracy w gospodarstwach rolnych.

W dalszej części posiedzenia omówiono również nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Przedstawiciel Wojewódzkiego Komendanta Policji zaprezentował również sprawozdania z działań prewencyjnych prowadzonych przez wielkopolską Policję na terenach wiejskich.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski zaprosił uczestników spotkania na XXIV finał konkursu wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych, który odbędzie się 18 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie, równocześnie zaproponował przeniesienie formuły konkursu na całą Wielkopolskę.

Biuro WIR

Powrót