12-04-2018 r.

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich
w Wielkopolsce – zgłoszenia do 30 kwietnia!


Do 30 kwietnia  2018 roku można składać zgłoszenie do XII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem jest wyróżnienie najlepszych obiektów turystyki wiejskiej w naszym regionie.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów, stowarzyszenia, fundacje, które mają ciekawe inicjatywy prowadzone na terenach wiejskich Województwa Wielkopolskiego.

Proces aplikacji jest bardzo prosty, wystarczy zgłosić obiekt, dołączyć do niego materiał zdjęciowy danego obiektu i wskazać jedną z trzech kategorii:

  1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
  2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
  3. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące XII edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny, oświadczenie o wyrażenie zgody na udział w konkursie), znajdują się w plikach do pobrania.

Dla laureatów konkursu i wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 88 000 zł. Dodatkowo wszyscy finaliści i zwycięzcy są promowani na wiele różnych sposobów, np. w prasie lokalnej, telewizji regionalnej, portalach internetowych, mediach społecznościowych, wydawnictwach.

Formularze zgłoszeniowe, należy składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań. z dopiskiem; „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”.

 

Obsługę konkursu prowadzi: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Justyna Kubiatowicz, tel. 61 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl

Więcej informacji

Do pobrania:
Arkusz zgłoszenia obiektu do konkursu
Regulamin Konkursu
Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie
Opis kryteriów oceny

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Powrót