17-04-2018 r.

Konkurs „Misja Przyroda”


Jakie walory przyrodnicze występują w naszym otoczeniu, a jakie problemy? Jak przeciwdziałać tym problemom? Jak zadbać o to co piękne i naturalne?

„Misja Przyroda” to konkurs dla uczniów, którzy chcą zmienić swoje otoczenie. Organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która zaprasza do udziału w konkursie uczniów z klas 4-7 szkół podstawowych oraz gimnazjum, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz miastach do 5 tysięcy mieszkańców.

Organizatorzy konkursu chcą uświadomić dzieci i młodzież, jaką wartość ma ich lokalne dziedzictwo przyrodnicze. Chcą uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby przyrody i rozwinąć umiejętności rozwiązywania tych potrzeb i problemów.

Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie muszą do 24 kwietnia 2018 r. nadesłać list intencyjny, w którym wskażą istotny dla nich problem oraz krótko opiszą sposób rozwiązania tego problemu. Uczniowie, których projekty zostaną zaakceptowane przez komisję konkursową, przystąpią do ich realizacji w terminie do końca czerwca. W trakcie i po zakończeniu projektu zadaniem uczniów będzie przygotowanie raportu podsumowującego działania projektowe, w tym m.in. opis celów, jakie postawili sobie uczestnicy zespołu, sposób rozwiązania problemu oraz efekty osiągnięte w wyniku realizacji projektu.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-dniowy pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, gdzie uczniowie wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody.

Szczegóły konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na internetowej stronie: www.efrwp.pl

Ewelina Kameduła

Powrót