20-04-2018 r.

XXIV Finał Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Rolnictwie


Nie każdy rolnik zdaje sobie sprawę z mnogości niebezpieczeństw podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Z tej przyczyny Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidulanym dla Wielkopolski Południowej, propaguje wiedzę na temat znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy w zakresie profilaktyki wypadkowej już na etapie szkolnym dla dzieci oraz młodzieży. Jedną z form zachęcenia do zapoznania się z tymi zagadnieniami jest Konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych.


Podsumowanie tegorocznej XXIV edycji Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Południowej Wielkopolski odbyło się 18 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ostrzeszowie.

W etapach szkolnych, w których wzięło udział 249 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych, kształcących na kierunkach rolniczych, wyłoniono 24 najlepszych, którzy przystąpili do finałowych zmagań. Uczniowie w pierwszej kolejności musieli rozwiązać test wiedzy z zakresu BHP. W dalszej części młodzież w trzyosobowych drużynach wykonywała zadania na terenie placu szkolnego, gdzie na czterech stanowiskach z zestawami maszyn rolniczych należało wskazać nieprawidłowości i usterki odnoszące się do znajdującego się tam sprzętu, a na kolejnych czterech wykonać zadania praktyczne objęte warsztatami.


Wyniki uzyskane przez uczniów w części pisemnej oraz zadaniach praktycznych pozwoliły na wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji drużynowej:


Finał w klasyfikacji indywidualnej polegał na rywalizacji sześciu uczniów z najlepszymi wynikami testu pisemnego. Uczniowie musieli wykazać się szerokim zakresem wiedzy na temat bezpiecznych zasad pracy w rolnictwie i odpowiedzieć na sześć pytań otwartych. Po tej rywalizacji najlepsze wyniki uzyskali:W gronie finalistów znaleźli się także:Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

Maria Deresińska

Powrót