26-04-2018 r.

Konferencja historyczna pt. „Walka
o utrzymanie polskości w zaborze pruskim”


Pod takim tytułem 25 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja historyczna zorganizowana w ramach cyklu pn. „Wielkopolskie drogi do wolności”. Konferencja poświęcona była pamięci Michała Drzymały polskiego chłopa, który prowadził spór z administracją zaborcy o pozwolenie na budowę domu, i którego wóz stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim oraz ks. Bolesława Domańskiego i Polaków w Niemczach spod znaku „Rodła”, którzy walczyli o powrót ziemi krajeńskiej do macierzy.


Konferencję poprzedziła uroczysta msza święta w intencji śp. Józefy i Michała Drzymałów, śp. księdza Bolesława Domańskiego oraz walczących o polskość. Eucharystię odprawił ksiądz Błażej Kownacki proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Miasteczku Krajeńskim. Duszpasterz w przepięknym kazaniu nawiązał do wielu sytuacji, w których Polacy wykazali się wielkim patriotyzmem. W walce o niepodległość często towarzyszyła im głęboka wiara w Boga. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na pobliski cmentarz, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie śp. Drzymałów. Zgodnie z miejscową tradycją została odśpiewana „Rota”. W nabożeństwie uczestniczyli potomkowie niezłomnego Polaka – Fryderyk i Feliks Drzymałowie oraz uczniowie szkół, których Michał Drzymała jest patronem.


Po mszy świętej zebrani udali się do Brzostowa (powiat pilski), gdzie odbyła się konferencja. Na miejscu wszystkich powitała wójt gminy Miasteczko Krajeńskie – Małgorzata Włodarczyk oraz prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski. Zgromadzeni obejrzeli film przygotowany przez Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, w którym mieszkańcy przedstawili krótką rekonstrukcję życia Michała Drzymały.


Po projekcji prezes WIR wręczył współorganizatorom podziękowania i pamiątkowe medaliony. Wspomniał, że w 2017 r. w Rakoniewicach, odbyła się podobna konferencja w 160 rocznicę urodzin Michała Drzymały. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w 81 rocznicę jego śmierci. Ten zwykły chłop stał się wzorem polskości, opisywanym przez wybitnych pisarzy. Choć w pewnym momencie zapomniany, w końcu został doceniony nawet przez władze państwowe. Jego pogrzeb był wielką demonstracją patriotyzmu. Obecnie dzieci uczą się o nim w szkole.


Regionalista Jerzy Jelonek w obszerny sposób opowiedział o historii Krajny począwszy od najwcześniejszych czasów, jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, aż do odzyskania niepodległości w 1918 r. Na tych ziemiach dochodziło do walk o polskość podczas wojen z zakonem krzyżackim, w trakcie potopu szwedzkiego a także w powstaniu wielkopolskim. Dopiero 31 stycznia 1945 walka została zwieńczona zwycięstwem i ziemia złotowska została wyzwolona przez wojska polskie.


Prelekcję na temat działalności księdza Bolesława Domańskiego przedstawiła dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek. Ten niezwykły człowiek „wymykał się wszelkim definicjom”. Zwany niezłomnym proboszczem z Zakrzewa, krzewił polskość na ziemiach zaboru pruskiego. Pani profesor przytoczyła liczne fragmenty ze swej publikacji „Pamięć i dzieło księdza Patrona Bolesław Domańskiego na Krajnie”. Jego postawa do dziś jest przyczynkiem do wielu działań podejmowanych na ziemi złotowskiej. Jednym z nich jest konkurs plastyczny „Moja Matka Boska Radosna-Leśna”, do którego współorganizacji pani profesor zaprosiła Wielkopolską Izbę Rolniczą.


Na zakończenie Prezes Piotr Walkowski podziękował prelegentom oraz dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej – Kamili Krzanik – Dworakowskiej. Otrzymali oni również pamiątkowe medaliony.


Dla wszystkich obecnych była to niezwykła lekcja historii oraz patriotyzmu i przywiązania polskiego chłopa do ziemi rodzicielki.


Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Wójtem Gminy Miasteczko Krajeńskie, powiatem złotowskim oraz Muzeum Ziemi Złotowskiej. W konferencji wzięło udział ponad sto osób, wśród których była młodzież szkolna, potomkowie Michała Drzymały, rolnicy-delegaci WIR oraz samorządowcy i sołtysi.


Beata Górecka

Powrót