09-05-2018 r.

Bariery innowacji na użytkach zielonych – zaproszenie
do wypełnienia krótkiej ankiety


Szanowni Państwo,

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rolnicza zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie na temat barier przy wprowadzaniu innowacji na użytkach zielonych.

Wypełnienie anonimowej ankiety zajmuje kilka minut. Identyfikacja barier wprowadzania innowacji oraz czynników stymulujących innowacje pozwoli w przyszłości na lepsze adresowanie działań dla rolników.

Ankieta jest częścią europejskiego projektu Inno4Grass, który jest realizowany przez partnerów reprezentujących naukę i praktykę rolniczą w 8 krajach UE (www.inno4grass.eu).

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

ANKIETA

Tekst: Anna Czerwińska

Powrót