09-05-2018 r.

Spotkanie w ramach grupy dyskusyjnej Inno4Grass


W dniu 27 kwietnia 2018 roku w ramach projektu Inno4Grass odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Spotkanie nauki z praktyką rolniczą w ramach grupy dyskusyjnej”.


Rolnicy wspólnie z przedstawicielami nauki, doradztwa rolniczego oraz pracownikami jednej z firm nasiennych dyskutowali na temat zalet krzyżowego wysiewu traw i motylkowych na użytkach zielonych w gospodarstwie uczestnika projektu Inno4Grass.


O metodzie siewu krzyżowego mówiono już w latach 60-tych minionego wieku, ale w kontekście siewu jednego gatunku rośliny uprawnej, głównie zbóż. Zalecane było wówczas wysiewanie połowy materiału siewnego w jednym kierunku, a drugiej w poprzek w celu zapewnienia równomiernego pokrycia pola nasionami. Dziś o tej metodzie mówi się najczęściej w kontekście zakładania trawników przydomowych. Rolnik, gospodarz spotkana, nawiązał do tej starej metody i stosuje ją z powodzeniem oddzielnie wysiewając trawy i oddzielnie rośliny motylkowe.


Uprawa traw i roślin motylkowych przynosi wiele korzyści. Rolnik odnotował znaczne oszczędności przy zakupie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i mineralnych nawozów azotowych. Uzyskuje on też jednolitą paszę dla krów o wyrównanym poziomie białka, wynoszącym 18%.


Potencjał trwałych i przemiennych użytków zielonych w Polsce jest wciąż niewykorzystany. Statystyczny plon osiągany z trwałych użytków zielonych kształtuje się na poziomie 4-6 ton suchej masy z hektara, podczas gdy w warunkach polskich można uzyskać nawet dwukrotnie więcej i nawet do 1,4-1,7 ton białka ogólnego z hektara. Natomiast w przypadku przemiennych użytków zielonych w formie mieszanki motylkowo-trawiastej plon ten może sięgać nawet 15-16 ton suchej masy z hektara i 2,1-2,5 ton białka ogólnego z hektara.


Jednym ze sposobów zwiększenia plonu z użytków zielonych i podwyższenia jego jakości jest uprawa motylkowych. Tymczasem areał uprawy tych roślin zmniejsza się.

Tekst: Anna Czerwińska

Powrót