09-05-2018 r.

Szkolenia z szacowania szkód łowieckich ruszyły!


Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl 8 maja br. rozpoczęto cykl sześciu szkoleń pilotażowych z zakresu szacowania szkód łowieckich organizowanych na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. W trakcie tych spotkań zbierane będą uwagi i propozycje, które będą brane pod uwagę do ewentualnej korekty tematyki i sposobu przeprowadzenia kolejnych 79 szkoleń w całym kraju.

Informacje o szkoleniach zostaną przekazane do wszystkich gmin za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, kół łowieckich za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ, izb rolniczych, a także nadleśnictw. Informacje o szkoleniach będą dostępne również na stronie internetowej Lasów Państwowych. W maju uruchomiona zostanie możliwość rejestrowania się na szkolenia przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie LP. Przy rejestracji na szkolenia preferowani będą przedstawiciele organów gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin. Niezależnie od szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu w nadleśnictwach prowadzone będą lokalne szkolenia dla przedstawicieli gmin, przedstawicieli organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, kół łowieckich, izb rolniczych z podstawowego zakresu dotyczącego szacowania szkód łowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo łowieckie.

Lasy Państwowe informują, iż na platformie e-learningowej zostanie również uruchomione szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a także na kanale YouTube LP zostanie zamieszczony film instruktażowy na temat szacowania szkód łowieckich, zrealizowany w oparciu o szkolenia pilotażowe.

Na chwilę obecną Wielkopolska Izba Rolnicza nie otrzymała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informacji, kiedy będą odbywały się szkolenia dla naszego rejonu. W związku z powyższym wystosowano w tej sprawie pismo z prośbą o wskazanie miejsc i terminów szkoleń dla przedstawicieli wielkopolskiego samorządu rolniczego.

Na stronie LP zostanie również zamieszczony skrócony przewodnik po szacowaniu szkód łowieckich. W trakcie przygotowywania jest podręcznik dla osób szacujących szkody łowieckie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Lasów Państwowych zamieszczono również materiały do pobrania dotyczące procedury i sposobów szacowania szkód łowieckich, szkody łowieckie - pytania i odpowiedzi, a także wzory protokołu oględzin, wniosku o szacowaniu szkód łowieckich oraz zawiadomienia o terminie oględzin.

Opracowano na podstawie www.lasy.gov.pl
Barbara Idczak

Powrót