09-05-2018 r.

Wizyta studyjna producentów drobiu z Walonii


W dniach 7 i 8 maja w Wielkopolsce gościliśmy producentów drobiu z regionu Walonii. W programie wizyty były spotkania z hodowcami drobiu zrzeszonymi w Wielkopolskim Zrzeszeniu Hodowców i Producentów Drobiu oraz wizyty w gospodarstwach rodzinnych zajmujących się hodowlą drobiu.


Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerami zagranicznymi realizuje projekty zakładające wymianę doświadczeń w zakresie produkcji rolniczej. W ramach współpracy organizowane są m.in. wizyty studyjne mające na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu między producentami z różnych regionów Europy. Tym razem na zaproszenie WIR Południową Wielkopolskę odwiedzili przedstawiciele belgijskiej organizacji wspierającej rozwój obszarów wiejskich oraz producenci drobiu z Walonii.


W trakcie pobytu w Wielkopolsce delegacja gościła w gospodarstwach Państwa Zofii i Romana Rzeszowskich z Uciechowa (gm. Odolanów), Małgorzaty i Romana Chlastów z Biskupic Ołobocznych (gm. Nowe Skalmierzyce) oraz Haliny i Stanisława Szymańskich z Borzykowa (gm. Kołaczkowo). Gospodarstwa te specjalizują się w hodowli brojlerów kurzych. Ze strony gości padały pytania o organizacje pracy w gospodarstwie, koszty produkcji oraz perspektywy rozwoju gospodarstw. Pytano także o programy pomocowe na modernizacje gospodarstw skierowane do hodowców drobiu. Gospodarstwa Państwa Rzeszowskich i Szymańskich wyposażone są w mieszalnie pasz, w których przygotowywane są pasze na potrzeby prowadzonej produkcji. Urządzenia te wzbudziły bardzo duże zainteresowanie gości. Zainteresowani byli opłacalnością własnej produkcji pasz oraz o jej walorami zdrowotnymi. Pytali o surowce wykorzystywane do ich produkcji oraz ich dostosowanie do potrzeb żywieniowych zwierząt w różnych fazach chowu. Delegacja odwiedziła również firmę Dozamech z Odolanowa, zajmującą się produkcją urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych, w tym również mieszalników pasz, takich jak urządzenie wykorzystywane w gospodarstwie Państwa Rzeszowskich.


Ważnym punktem wizyty było spotkanie poświęcone problematyce drobiarskiej, w którym udział wzięli Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu Andrzej Danielak, przedstawiciel polskiej branży drobiarskiej przy Copa Cogeca Anna Zubków, Prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu Roman Kupijaj oraz hodowcy drobiu z terenu powiatu ostrowskiego. W trakcie spotkania rozmawiano o organizacji produkcji drobiu w Polsce, konsolidacji polskich producentów drobiu oraz kształtowaniu się rynków zbytu na mięso drobiowe. Spotkanie prowadził Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który zapoznał gości ze strukturą, kompetencjami oraz rolą izb rolniczych w naszym kraju. O walorach gminy Odolanów i jej potencjale rolniczym opowiedział Burmistrz Marian Janicki.


W drugim dniu wizyty delegacja spotkała się m.in. z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Dariuszem Hyhsem. Podczas rozmowy poruszano kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, warunków zoohigienicznych oraz nadzoru weterynaryjnego na fermach drobiu.

Podsumowując dwudniową wizytę delegacji należy zauważyć, że hodowcy drobiu zarówno w Polsce jak i Belgi borykają się z podobnymi problemami, jednakże belgijska produkcja wydaje się być bardziej stabilna z uwagi na możliwość uzgodnienia stałej ceny na pasze oraz gwarancje ceny za odbiór żywca. Takiej stabilizacji brakuje w Polsce. Zarówno cena paszy jak i żywca są tzw. „ceną dnia”. Obecnie cena żywca to 3,08 zł za kilogram i jest ona aż o 0,60 zł niższa niż jeszcze dwa tygodnie temu. Goście z Walonii zaskoczeni byli poziomem produkcji w Polsce i stanem obiektów inwentarskich. Uznali, że są one na najwyższym światowym poziomie. Mieli okazję przekonać się także, że posiadanie własnej mieszalni pasz przy gospodarstwie może obniżyć koszty paszy o 10% w stosunku do zakupionej z firm komercyjnych.


Pomysł wizyty hodowców drobiu z Walonii zrodził się po wizycie przedstawicieli Izby Rolniczej z Bretanii, których gościliśmy w Wielkopolsce w 2016 roku. Spotkanie hodowców z różnych krajów sprzyjają nie tylko nawiązaniu współpracy ale również stworzeniu silnego lobbingu rolniczego na forum UE.

BP WIR Ostrów Wlkp.

Powrót