10-05-2018 r.

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi


7 maja br. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska rolniczego z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jackiem Boguckim oraz Posłem na Sejm RP Leszkiem Galembą. Tematem spotkania była trudna sytuacją na rynkach żywca wieprzowego, owoców i warzyw oraz mleka. W spotkaniu udział wzięło około 60 rolników z powiatów: średzkiego, jarocińskiego, śremskiego, wrzesińskiego, krotoszyńskiego, kolskiego, kościańskiego oraz pleszewskiego.


Uczestniczący w spotkaniu rolnicy chcieli uzyskać odpowiedzi na postulaty złożone podczas konferencji w Ministerstwie Rolnictwa w dniu 18.04.2018r. Wtedy to powiat średzki reprezentowali: Marian Walkiewicz-Przewodniczący RP WIR, Mirosław Jackowiak-Delegat na WZ WIR, Wiesław Olejniczak-Prezes RZPBC i Franciszek Szymkowiak-Członek RP WIR). W spotkaniu w ministerstwie uczestniczyli także rolnicy z województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.


Postulaty zgłoszone w dniu 18 kwietnia:

  1. Wprowadzenie umów kontraktacyjnych na dostawy płodów rolnych do zakładów przetwórczych,
  2. Podjęcie działań zapobiegających drastycznemu spadkowi opłacalności produkcji rolnej,
  3. Ograniczenie tuczu kontraktowego będącego zagrożeniem dla rodzimej produkcji żywca,
  4. Umożliwienie hodowcom trzody oraz drobiu stosowania w żywieniu zwierząt białka pochodzącego z mączek kostnych pochodzenia zwierzęcego tj. dla trzody-drobiowego, drobiu-trzodowego,
  5. Podniesienie wysokości emerytur rolniczych,
  6. Zagrożenie zasiedzeniem części nieruchomości rolnych przez koncerny energetyczne w wyniku zasiedzenia w tzw. „złej wierze” oraz wprowadzenie rekompensaty za służebność przesyłu (ENEA),
  7. Ograniczenie przedłużania umów dzierżawy nieruchomości pochodzących z ZWRSP dzierżawcom przedłużających umowy krótkoterminowe poprzez wejście w programy rolnośrodowiskowe lub modernizacyjne,
  8. Wsparcie działalności dydaktyczno-metodycznej Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
  9. Zaprzestanie poselskich prac nad wprowadzaniem zakazu uboju rytualnego zwierząt gospodarskich.

Podczas spotkania w Środzie Wielkopolskiej rolnicy pytali Ministra Jacka Boguckiego o konkretne środki jakie Ministerstwo przeznaczy na walkę z ASF, HPAI czy na bioasekurację. Ponadto pytano o negocjacje odnośnie podniesienia dopłat bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej UE oraz o możliwość przedłużenia składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w tegorocznej kampanii.
Maria Czwojdrak- Prezes ŚSM „Jana” wskazała na ciągle aktualny problem jakim są zapasy interwencyjne mleka w proszku, stanowiącego realne zagrożenie dla opłacalności produkcji mleka w Polsce. Przypomniała, że dotychczas wielokrotnie wnioskowano do Ministra Rolnictwa o upłynnienie tych zapasów poza kraje UE lub przeznaczenie ich na pasze dla zwierząt.


Podczas spotkania rolnicy zgłaszali wiele pytań i postulatów będących reakcją na aktualną sytuację w rolnictwie, niestety większość z nich pozostała bez odpowiedzi ze strony decydentów.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Wielkopolską Izbę Rolniczą przy zaangażowaniu Rad Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej, Jarocinie, Wrześni oraz Śremie.


Opracowanie i zdjęcia: Krystyna Kubicka-Sztul i Robert Hyżorek

Powrót