14-05-2018 r.

UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie


Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie krajowe wydłużające termin składania wniosków w bieżącej kampanii do dnia 15 czerwca. Rozporządzenie wejdzie w życie 15 maja.

Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych). Do 15 czerwca bez narażania się na sankcje rolnicy będą mogli również dokonywać zmian w wnioskach, które już złożyli.

Krajowe rozporządzenie podpisane zostało niezwłocznie po opublikowaniu upoważniającego do tej zmiany rozporządzenia Komisji Europejskiej. Stosowne rozporządzenie Komisja przyjęła już 8 maja jednakże dopiero 14 maja zostało ono ogłoszone, upoważniając tym samym państwa członkowskie do przedłużenia o miesiąc terminu składania wniosków.

O przedłużenie terminu składania wniosków obszarowych do Ministra Rolnictwa zwracała się między innymi Wielkopolska Izba Rolnicza. Z uwagi na wymóg składania wniosków w bieżącej kampanii przez internet za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, wielu producentów napotkało trudności związane z prawidłowym wypełnieniem i złożeniem wniosku.

Ministerstwo rolnictwa podaje, że do 13 maja rolnicy złożyli 650,4 tys. wniosków przez aplikację internetową. Łącznie z oświadczeniami potwierdzającymi brak zmian we wniosku i wnioskami papierowymi złożono już ponad 950 tys. wniosków. Pozostało zatem jeszcze blisko 400 tys. wniosków.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót