23-05-2018 r.

„Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”


21 maja 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczystość pn. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”, w której udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR. Wielkopolska Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Piotr Walkowski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele rolniczych organizacji i związków zawodowych oraz szefowie instytucji i agend podległych Ministrowi Rolnictwa.

W trakcie uroczystości miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 29 lat przemian ustrojowych w naszym kraju. Tablica, która zwisła w gmachu Ministerstwa Rolnictwa to wyraz uznania dla zasług polskich chłopów w odzyskanie niepodległości. W uroczystości odsłonięcia wzięły udział poczty sztandarowe szkół i organizacji rolniczych w tym również Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Uroczystość była także okazją do wręczenia okolicznościowych odznaczeń. Minister Rolnictwa wręczył przedstawicielom zasłużonych rodzin rolniczych Kłosy Niepodległej RP. Odznaczenia otrzymali Edward Górski, Waldemar Wojciechowski oraz Mieczysław Walczykiewicz rolnik z gminy Szczytniki w powiecie kaliskim, działacz „S" Rolników Indywidualnych w gminie Szczytniki i współorganizator wojewódzkich struktur RI. Uczestnicy uroczystości mieli także okazję wysłuchać prelekcji dr Marcina Markiewicza z Instytutu Pamięci Narodowej, który przedstawił historię oporu polskich chłopów przeciwko komunistycznemu reżimowi.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się robocze spotkanie Prezesów i przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz podsekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Rafałem Romanowskim.

Rozmowy dotyczyły nowych przypadków wirusa ASF i stosowania bioasekuracji oraz trudności z funkcjonowaniem nowego Prawa łowieckiego. Wiele miejsca poświecono sytuacji producentów ziemniaków i warzyw. Poruszono również problem zapowiadającej się klęski urodzaju owoców miękkich oraz braku rąk do pracy przy ich zbiorze. W dalszej części omawiano również projekt stworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i kwestie przejęcia przez InterRisk udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Uczestnicy spotkania rozmawiali również o poszerzeniu kompetencji izb rolniczych, zwiększeniu frekwencji w wyborach do izb rolniczych oraz możliwości ich finansowania.

Opracowanie Katarzyna Strzyż
Zdjęcia KRIR

Powrót