25-05-2018 r.

Piotr Jenoch nowym Łowczym Krajowym17 kwietnia br. Henryk Kowalczyk, minister środowiska powołał nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, którym został Piotr Jenoch. Łowczy Krajowy został wybrany spośród trzech kandydatów przedstawionych resortowi środowiska przez Naczelną Radę Łowiecką.

Piotr Jenoch jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (specjalizacja łowiectwo). Od 2003 r. do 2011 r. pracował w Zespole Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. Od 2012 r. jest pracownikiem Polskiego Związku Łowieckiego. W lipcu 2017 r. został wybrany na stanowisko Łowczego Okręgowego PZŁ w Warszawie. Pracował także w Nadleśnictwie Wyszków oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ponadto przez okres 5 lat był biegłym sądowym z zakresu łowiectwa i leśnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Jest członkiem PZŁ od 1991 r. Od 1998r. pełni funkcję Prezesa Koła Łowieckiego „Czajka”. Od 2005 r. jest członkiem Komisji Oceny Trofeów przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Ciechanowie oraz Rady Programowej Fundacji Ochrony Głuszca. Ponadto jest lektorem ekspertem prawa łowieckiego, sędzią – instruktorem strzelectwa myśliwskiego oraz delegatem na XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów. Został odznaczony wieloma medalami za zasługi łowieckie.

Pracował również jako wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie (prawne aspekty funkcjonowania PZŁ i Polskiego modelu łowiectwa, aspekty funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny), szkoleniach organizowanych przez PZŁ oraz szkoleniach dla pracowników samorządowych w województwie małopolskim z zakresu łowiectwa oraz organizowanych przez Lasy Państwowe o tematyce łowieckiej.


Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych dla wyższego i średniego szczebla zarządzania. Piotr Jenoch zastąpi na stanowisku Krajowego Łowczego Lecha Blocha.

W dniach 30 kwietnia i 15 maja podczas Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego wybrano również 49 łowczych okręgowych. W województwie Wielkopolskim nie nastąpiły zmiany na stanowiskach i tak pozytywnie przeszli proces weryfikacji i ponownie zostali wybrani.:

Wielkopolska Izba Rolnicza gratuluje wszystkim powołanym Przewodniczącym Zarządów Okręgowych w Wielkopolsce. Liczymy na dalszą owocną współpracę na rzecz rolników i myśliwych naszego regionu.

Na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska
Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót